Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Projecten

Werkplaats van de 21e eeuw

Werkplaats van de 21e eeuw

De bibliotheken in de provincie Utrecht hebben de ambitie om de werkplaats te zijn waar kinderen en volwassenen graag verblijven. Om zich in iets te verdiepen, te bekwamen of zich verder te ontwikkelen. Dit vraagt om relevante diensten waarmee hun klanten prettig worden verrast. En om publieksfaciliteiten voor (samen)werk- & leeromgevingen die aansluiten bij de eisen van de bibliotheekgebruiker. Maar er is toch nog steeds betrekkelijk weinig kennis over die bezoekers. En de dienstverlening blijft vaak beperkt tot het bieden van faciliteiten zoals werkplekken, wifi en koffie.
We kunnen de dienstverlening voor bezoekers uitbreiden en verbeteren als we beter inzicht hebben in wie de bezoekers zijn en welke behoeften zij hebben. BiSC onderzoekt het concept van de werkplaats verder met de bibliotheken en stelt de resultaten aan de deelnemers ter beschikking. Dit project sluit aan bij het CRM-project van BiSC, dat ook als doelstelling heeft om zoveel mogelijk bezoekers als gebruiker te kunnen herkennen en te bedienen.