Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

2019: Digitale Inclusie

Geplaatst: 31 januari 2019

2019: Digitale Inclusie

Geplaatst: 31 januari 2019

Vanuit de KB is er nieuws over de ondersteuning voor kwetsbare burgers. Het programma de Bibliotheek en Basisvaardigheden 2016-2018 wordt in 2019 voortgezet in het traject Digitale Inclusie.
Het traject omvat drie verschillende regelingen: de Digitale Inclusie – ondersteuning voor kwetsbare burgers, samenwerking met de Belastingdienst en Logius.  
Digitale Inclusie
Voor de Digitale Inclusie wordt samengewerkt met de Manifestgroep. Het programma richt zich op het intensiveren van de deelname aan het cursusaanbod voor niet-digivaardige burgers en het ontwikkelen van informatiepunten in de Bibliotheek waar burgers terechtkunnen voor eerstelijns-informatievoorziening over de (digitale) overheid. Voor dit laatste onderdeel start een pilot met vijftien Kopgroep-bibliotheken. Hiervoor is subsidie beschikbaar. Wilt u deelnemen in deze kopgroep, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar het subsidieloket (subsidieloket@kb.nl).
Belastingdienst
Volgens het convenant  voor de periode 2019-2022 wordt de samenwerking tussen de Bibliotheken en de Belastingdienst voortgezet. Dit is goed nieuws! In de nieuwe afspraken kan de dienstverlening, die de lokale bibliotheken met veel inspanning hebben opgebouwd, worden gecontinueerd. De afgelopen drie jaren hebben ook laten zien dat deze dienstverlening heeft bijgedragen aan de positionering van de bibliotheken in het sociaal domein. Pijler 1 (pc- en printfaciliteiten) en pijler 2 (cursussen) behoren inmiddels tot de structurele dienstverlening van bibliotheken. Daarom ligt de nadruk in de nieuwe afspraken op het bestendigen en verder uitbouwen van pijler 3, de spreekuren. Ook in de subsidieverlening. Aanvragen dienen voor 15 februari binnen te zijn. Nadere informatie hierover bij Mieke van der Meij. M.van.der.meij@biscutrecht.nl
Logius
Logius is de beheerder van DigiD. Op dit moment worden pilots uitgevoerd om te kijken hoe burgers in het gebruik van DigiD het beste ondersteund kunnen worden. Na deze pilots is het voornemen om de samenwerking met de bibliotheken vorm te geven. Logius zal hiervoor een billijke vergoeding voor de bibliotheken beschikbaar stellen.
Terug naar de nieuwsbrief