Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Platform Midden-Zuid voor samenwerking op Bibliotheek Automatisering
Utrecht, Limburg en Brabant standaardiseren op Hosted Wise

Geplaatst: 3 april 2019

Platform Midden-Zuid voor samenwerking op Bibliotheek Automatisering
Utrecht, Limburg en Brabant standaardiseren op Hosted Wise

Geplaatst: 3 april 2019

BiSC en Cubiss bundelen de dienstverlening op Bibliotheek Automatisering (BA) in één ‘platform Hosted Wise Midden-Zuid’.  Dit platform gaat over de integratie en standaardisatie van drie provinciale Wise-systemen in Brabant, Limburg en Utrecht. Hierdoor ontstaat een samenwerking voor 24 bibliotheekorganisaties in drie provincies, die alle voor de benodigde software gebruik maken van OCLC.
BiSC neemt al vele jaren de Bibliotheek Automatisering in de provincie Utrecht voor haar rekening. De uitvoering van de integratie en de dienstverlening voor Platform Midden-Zuid is door Cubiss inmiddels ook in handen van BiSC gelegd.
Voordelen
Deze bundeling levert schaal- en efficiencyvoordelen op, waarbij de continuïteit van het functioneel beheer beter wordt geborgd. Deze voordelen komen ten goede aan alle betrokken bibliotheken.
Realisatie van het platform staat gepland voor eind 2019. Uiteraard houdt het Platform Midden-Zuid rekening met een eventuele overgang naar een landelijke samenwerking. Sterker nog, deze ontwikkeling kan daar desgewenst aan bijdragen. Maar voor nu willen beide POI’s de voordelen van samenwerking binnen Utrecht, Brabant en Limburg optimaal benutten.
Samenwerking
Cubiss en BiSC werken al geruime tijd op verschillende gebieden samen. Zo hebben zij het dienstenplatform Biebroam ontwikkeld en wordt – samen met Rijnbrink en namens SPN – gewerkt aan WegWijzer, de landelijke informatiediensten van de bibliotheken op basis van G!DS.
 
Terug naar de nieuwsbrief