Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Blog
Vreemde combinatie
Meer inclusie en meer bezuinigen
Door Peter van Eijk

29 april 2019

Blog
Vreemde combinatie
Meer inclusie en meer bezuinigen
Door Peter van Eijk

29 april 2019

U hebt het ook gelezen afgelopen week: “Zo’n 30 bibliotheken in ons land dreigen te verdwijnen. Gemeenten hebben geld nodig om de kosten voor jeugdzorg te dekken.” En het was ook voor u helaas geen nieuws. In ‘mijn’ provincie is de mogelijke opheffing van bibliotheekvestigingen als gevolg van de gemeentelijke prioriteitsstelling helaas ook weer aan de orde.
Met rijksgeld is via de KB een convenant opgesteld om bibliotheken nog nauwer te betrekken bij de grote maatschappelijke opgave op het gebied van Digitale Inclusie. Organisaties zoals BiSC worden door –  in ons geval – de provincie Utrecht in staat gesteld om op deze maatschappelijke functies te innoveren en de samenwerking van het bibliotheeknetwerk te bevorderen. Maar tegelijkertijd loopt de steun voor de bibliotheek weg, juist op de plaats waar al dit moois zijn maatschappelijke effect moet sorteren: lokaal, in de gemeenten.
Is dat de schuld van gemeenten? Ja en nee. In ieder geval hebben we – in mijn ogen – als bibliotheekorganisaties mogelijkheden om verbeteringen in de ontstane situatie aan te brengen. Daarover hoort u in mei meer.
 
Terug naar de nieuwsbrief