Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

8 en 9 juli migratie van eigen servers naar die van  OCLC
Van BicatWise naar Hosted Bicat Wise – 2

Geplaatst: 28 juni 2018

8 en 9 juli migratie van eigen servers naar die van  OCLC
Van BicatWise naar Hosted Bicat Wise – 2

Geplaatst: 28 juni 2018

In de afgelopen periode is door BiSC en OCLC onderzocht wat de impact is van het migreren van de provinciale BicatWise Servers in Utrecht naar het rekencentrum van OCLC in Amsterdam. De migratie op 8 en 9 juli is vooral een technische aangelegenheid. Functioneel verandert er weinig voor de bibliotheken en hun klanten.
Daar waar mogelijk gaan we gebruik maken van SIP2 Https  als communicatieprotocol. Verschillende koppelingen moeten naar andere URL adressen gaan verwijzen. Dat zal onder andere ook technische aanpassingen betekenen voor randapparatuur zoals inname- en uitleenstations en betaalautomaten.
Inmiddels is dit voor alle bibliotheken volledig in kaart gebracht en hebben we dat gedeeld met de KB,  NBD Biblion en de verschillende  leveranciers van randapparatuur. Daarnaast zijn ook de verschillende omgevingen in het rekencentrum OCLC ingericht en wordt er nu getest.
Op zondagavond 8 juli (na sluiting van die bibliotheken die op zondag open zijn) worden alle data gemigreerd naar het OCLC rekencentrum. Dit betekent dat zondagavond die onderdelen op de website die gegevens ophalen uit Bicat, niet benaderbaar zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld zoeken in de catalogus en het inloggen in de eigen gegevens. Op maandagochtend 9 juli worden dan alle verwijzingen aangepast naar de nieuwe omgeving. Hiervoor is een draaiboek uitgewerkt dat inmiddels ook bij de migraties in Brabant en Limburg werd toegepast.
Jaap Bulle is binnen BiSC het aanspreekpunt voor deze migratie. Verwezen wordt ook naar het eerste artikel hierover in de nieuwsbrief van 30 april.
Terug naar de nieuwsbrief