De implementatie van Wisecat+ is geslaagd. Tussen 11 en 18 september zijn alle acht regiobibliotheken van Utrecht overgegaan op deze nieuwe web- en publiekscatalogus. Het project is praktisch vlekkeloos verlopen. Met de aansluiting op NBC+ worden twee platformen gekoppeld die veel potentie hebben voor doorontwikkeling.

 Begin 2017 startte BiSC met dit project om de oude zoekinterface, de Aquabrowser, te vervangen door Wisecat+ van HKA. Daarmee werd ook direct aangesloten op de NBC+. En omdat HKA ook het provinciale bibliotheek informatiesysteem BicatWise levert, konden we optimaal gebruik maken van de combinatie van deze twee systemen.

De implementatie is begeleid door een klankbordgroep van vertegenwoordigers van de betrokken bibliotheken. Daarmee lukte het om de overgang in zes werkdagen af te ronden.

Creativiteit

Op 9 november wordt de nazorgfase afgesloten en wordt het systeem beheerd volgens de ICT-dienstverlening van BiSC. Daarmee is de basis gelegd voor een toekomstbestendige catalogus. Maar we zijn zeker nog niet klaar. Samen met andere partners zullen we voor de verdere uitbouw alle creativiteit inzetten in de verschillende landelijke werkgroepen.

 Leanne van Vuuren is de projectleider bij BiSC. Met vragen over het project kunt u bij haar terecht via zoekinterface@biscutrecht.nl.