Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

AVG compliance in abonnementsvorm
FGlite: de rol van Functionaris Gegevensbescherming als BiSC-dienstverlening

Geplaatst: 28 juni 2018

AVG compliance in abonnementsvorm
FGlite: de rol van Functionaris Gegevensbescherming als BiSC-dienstverlening

Geplaatst: 28 juni 2018

Na 25 mei is AVG compliance een continu proces geworden. Wetten en regels veranderen, processen en procedures in de eigen organisatie worden door de tijd heen aangepast. Bibliotheken zullen daarom hun beleid en uitvoering op het gebied van digitale veiligheid op peil moeten houden of nog verder versterken. Daarvoor is er nu de FGlite.
Naast veranderende regelgeving kan iedere organisatie te maken krijgen met incidenten zoals een datalek of een hack. BiSC biedt voor de lange termijn passende dienstverlening op het juiste kostenniveau: een Functionaris Gegevensbescherming “as a service” en een Compliance Vraagbaak in één.
FGlite
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Een FG moet daarom onafhankelijk kunnen opereren. Veel (grotere) organisaties beschikken inmiddels over een eigen FG. Deze functie heeft een wettelijke basis. De VOB neemt het standpunt in dat het voor bibliotheken niet verplicht is om een FG te hebben. Het is volgens de VOB wel wenselijk om FG taken te beleggen zodat een bibliotheek terug kan vallen op specialistische kennis en deskundige hulp. En bibliotheken blijken wel degelijk behoefte te hebben aan de dienstverlening van een FG. Daarom ontwikkelde BiSC de FGlite voor bibliotheken.  Nadere informatie via Anneke Westland en Frank Tjoa.
Terug naar de nieuwsbrief