In brede kring is doorgedrongen dat 2,5 miljoen burgers problemen hebben om mee te komen in de digitale wereld. Vanuit de landelijk ambitie is de inzet om de komende vijf  jaar een miljoen mensen uit de groep laag digitaal geletterden actief te ondersteunen. Maar ook de ‘gewone’ taalvaardigheid van vele Nederlanders is nog altijd in het geding. Wie moeite heeft met lezen en schrijven of onvoldoende digitaal vaardig is, komt moeilijker mee in de samenleving. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je je kans op een gezond en gelukkig leven. Dat geldt voor jong en oud.

Voor de komende jaren is de uitdaging het bereik van deze doelgroep te verhogen en de kwaliteit van onze dienstverlening verder te professionaliseren. Afgelopen jaren zijn in de bibliotheken Digi-taalhuizen opgericht om laaggeletterden en onvoldoende digitaal vaardige mensen te ondersteunen. Onder meer in hun omgang met digitale overheidsdiensten. Verder ontwikkelen bibliotheken initiatieven voor het versterken van de basisvaardigheden voor volwassenen: taal-, digitale-, reken- en juridische vaardigheden. BiSC adviseert bibliotheken hierin en draagt zorg voor kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen.