Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Blog
Innovatie: de Babylonische spraakverwarring voorbij
Door Peter van Eijk

28 juni 2018

Blog
Innovatie: de Babylonische spraakverwarring voorbij
Door Peter van Eijk

28 juni 2018

Over het belang van innovatie in onze sector zijn alle bestuurders en professionals het eens. Maar zodra het gaat over de betekenis van het begrip of over het managen van innovatieprojecten bestaan nog steeds grote verschillen van mening. Laten we proberen de Babylonische spraakverwarring achter ons te laten, want innoveren met zichtbare effecten wordt voor bibliotheken nu echt belangrijk. Daarom een nieuwe poging  om de betekenis van innovatie nader te duiden, deze keer met een focus op onze sector.[1]
Innovatie: een werkdefinitie
Hoe kan innovatie worden gedefinieerd? Wat is de oorsprong van het woord? Het Latijnse woord ‘innovare’ betekent vernieuwen of veranderen.  Direct hierna begint doorgaans de verwarring, wanneer men zich af gaat vragen waarop die vernieuwing of verandering dan precies betrekking heeft. Als een proces gericht op het vertalen van ideeën naar artefacten met meerwaarde voor klanten, als het resultaat van dat proces in termen van een nieuw product of dienst, of als het kenmerk van een product of dienst (‘’dat is een innovatief product’’).
In mijn optiek is innovatie een middel, vandaar deze werkdefinitie: innovatie is het invoeren van iets nieuws om een doel van de organisatie te kunnen bereiken.[2]Die doelen verschillen in de praktijk sterk van elkaar. Zo introduceert een bierbrouwer een nieuwe biersoort om de omzet te verhogen, terwijl een bibliotheek focust op het vergroten van de basisvaardigheden van een nieuwe doelgroep teneinde verheffing te realiseren. De overeenkomst is dat er sprake is van een ondersteunend, levensvatbaar bedrijfsmodel. Omdat anders een organisatie het innoveren domweg niet kan volhouden.
Vier verschillende typen innovatie
Wie de innovatieliteratuur- en praktijk nader bestudeert, ziet dat er sprake is van verschillende typen innovatie. En die verschillende typen zijn ook terug te vinden in onze sector. Althans, voor wie een internationaal perspectief kiest.  Kort samengevat maak ik een onderscheid tussen vier innovatie-typen: van incrementeel tot fundamenteel. Hieronder staan ze schematisch weergegeven.
[1]Zie ook Peters Principes, mijn handreiking voor innovatieprojecten uit 2012 (ISBN/EAN 978-90-819022-0-5)
[2]Idem, bladzijde 11.
 
Terug naar de nieuwsbrief