Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Blog
Van 18 naar 19 doorontwikkelen langs de drie W’s
Door Peter van Eijk

Geplaatst: 21 december 2018

Blog
Van 18 naar 19 doorontwikkelen langs de drie W’s
Door Peter van Eijk

Geplaatst: 21 december 2018

18 
De richting van BiSC is in sterke mate gebaseerd op de provinciale visie ‘Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek’ uit 2017. Dat bouwen doen wij via activiteiten uit ons meerjaren innovatieprogramma, waarin we het moderne bibliotheekwerk kort typeren met drie functies: Warenhuis, Werkplaats en Wegwijzer. Die drie W’s hebben daarom een belangrijke plaats in onze projectportfolio.
Over de functie van bibliotheken als Wegwijzer in de lokale gemeenschap is in een steeds bredere kring van politiek bestuurders en bibliotheekdirecteuren belangstelling ontstaan. Bibliotheken zorgen voor actuele, complete en betrouwbare informatie over onderwerpen van maatschappelijk belang, zoals zorg, sociale voorzieningen en gezondheid. Dit jaar heeft SPN een aantal G!DS-taken van de Koninklijke Bibliotheek (KB) overgenomen. Samen met Cubiss en Rijnbrink heeft BiSC de sturing en het management van het Wegwijzerteam opgepakt. Uit het feit dat de netwerkactiviteiten van bibliotheken en KB op dit gebied groeien, blijkt dat we een goed begin hebben kunnen maken. (Zie https://www.wegwijzerplatform.nl/) .
Bibliotheken zijn van oudsher het Warenhuis van kennis en informatie. Ook deze klassieke functie moet met haar tijd meegaan om relevant te blijven voor een groot publiek. Om die reden heeft BiSC in het voorjaar extern onderzoek laten doen naar de innovatiemogelijkheden in dit domein. Samen met de directies van de Utrechtse bibliotheken zijn vervolgens besluiten genomen, gericht op modernisering van het Warenhuis. De maatregelen staan op de rol voor 2019.
In een samenleving die steeds digitaler wordt, groeit het belang van een Leven Lang Leren. Bibliotheken zijn bij uitstek geschikt om dit maatschappelijk belang te dienen. Zij zijn dé Werkplaats van de 21eeeuw.  Want iedereen is er welkom om zijn of haar haar taal- en informatievaardigheden te versterken, om zich voor te bereiden op examens, om samen werkstukken te maken, om mediawijzer te worden en bronnen te raadplegen.
Om de vele gebruikers van deze Werkplaats beter van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk om beter te weten wie het zijn en waaraan zij behoeften hebben. Mede om die reden hebben de Utrechtse bibliotheken in de zomer van 2017 besloten om hiervoor een nieuw ICT-systeem in te gaan zetten, in de vorm van een standaard CRM-systeem. In 2018 jaar hebben we dit bij een aantal Utrechtse bibliotheken getest. Nu de technologische basis is gelegd en de aanzet voor enkele nieuwe proposities is gegeven, kan de implementatie worden uitgebreid naar een groter aantal deelnemers in 2019.
Naast deze CRM-dienstverlening hebben we nog een tweede digitale dienst ontworpen ter ondersteuning van de Werkplaats-functie: Biebroam. Gemakkelijk en vertrouwd Internet is tegenwoordig een noodzakelijke voorwaarde voor een moderne Werkplaats. Deze dienst is ontworpen vanuit BCI, het innovatieplatform van BiSC en Cubiss. De dienst werkt intussen in een proeftuinomgeving in de Bibliotheek Eindhoven en alle bibliotheekvestigingen in de provincie Zeeland.(Zie https://www.biebroam.nl/).Uitbreiding Biebroam staat voor 2019 vanzelfsprekend op de agenda, zoals geldt voor alle bovengenoemde inspanningen op de drie W’s.
19
Ook ik heb geen glazen bol, maar mijn ’weersverwachting’ wil ik wel met u delen: 2019 wordt een spannend jaar. In macro-economisch opzicht zien we veel turbulentie bij onze belangrijkste handelspartners. Op het moment van schrijven lijkt een Brexit onafwendbaar, is de Belgische regering zojuist gevallen, terwijl de boegbeelden van de Frans-Duitse as, Angela Merkel en Emanuel Macron onder druk staan in hun eigen land. Het Centraal Plan Bureau heeft intussen de groeicijfers voor ons land neerwaarts aangepast, want dit zijn de belangrijkste exportlanden. De ruimte in de Rijksbegroting zal dus afnemen en daar kan onze sector opnieuw last van krijgen. Daar komt nog bij dat er niet alleen Provinciale en Europese verkiezingen zullen plaatsvinden, maar ook dat de Bibliotheekwet zal worden geëvalueerd. De komst van nieuwe politici is inherent aan ons democratisch systeem, maar wat de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen gaan betekenen is nog afwachten.
Wat te doen, gezien deze vooruitzichten? De feiten onder ogen zien en met vertrouwen focussen op zaken waarop we direct invloed hebben, dat blijft onze leidraad. Het verbeteren van de bestaande dienstverlening en het verder vorm en inhoud geven aan de nieuwe diensten heeft hoge prioriteit. En laten we als partners in het bibliotheeknetwerk samen alert blijven op de mogelijkheden die in 2019 ontstaan voor modern bibliotheekwerk.  Wij zien uit naar onze samenwerking in het nieuwe jaar!
 
Terug naar de nieuwsbrief