Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Blog
Wij? Van ons!
Door Peter van Eijk

Geplaatst: 31 januari 2019

Blog
Wij? Van ons!
Door Peter van Eijk

Geplaatst: 31 januari 2019

Zomaar even twee berichten rond de jaarwisseling in uw lijfblad Bibliotheekblad. Burgemeester Ahmed Marcouch vindt de bibliotheek “een icoon, een pijler van de beschaving”, vertelde hij in de papieren versie van december. En de digitale variant opende in januari met de boodschap van het CBS dat circa 900.000 mensen nooit op internet zitten. Het versterkt mijn beeld: we worden in brede kring gewaardeerd en geen enkele politiek bestuurder kan om ons heen. Want welk netwerk is zo maatschappelijk geworteld en heeft zoveel talent en gereedschap beschikbaar voor het versterken van de (lokale) gemeenschap?
Wij.
Afgelopen jaar heb ik u in deze column vermoeid of verblijd met de beleidsstappen die we moeten zetten om deze positie verder vorm en inhoud te geven. In 2019 is de focus gericht op concrete uitdagingen: laaggeletterdheid, digibetisme, het verhogen van de aantrekkingskracht van bibliotheekvestigingen voor bezoekers, het beter wegwijs maken van burgers in het uitgebreide maatschappelijk aanbod in iedere gemeente.
Om met laaggeletterdheid te beginnen. Basisvaardigheden zijn en blijven voor ons een belangrijk speerpunt. Je kunt geen krant opslaan of radio aanzetten of de noodzaak om laaggeletterdheid te bestrijden, dringt zich op. In het fenomenale zaterdagprogramma de Taalstaat ontving Frits Spits in januari Maurice de Greef. Deze zanger van eigen popnummers is tevens hoogleraar leereffecten laagopgeleiden & laaggeletterden. Als iemand de relevantie en noodzaak van ons werk knap onder woorden weet te brengen is het deze Maurice.
Beter dan Wij.
De overeenkomst tussen De Greef en Marcouch is tevens de overeenkomst met onszelf. Zij verwoorden precies waar het om gaat: de rode draad door ons steeds bredere portfolio om mensen te helpen slimmer, creatiever en vaardiger te worden. Bibliotheken staan voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ondersteuning. En al lang niet meer alleen van cultuur. Hoe effectiever we dat uitdragen, hoe groter de kans dat we ons bedrijfsmodel beter gefinancierd krijgen.
Want elke bibliotheekorganisatie is bezig met publieke dienstverlening waar alle gemeentebestuurders – niet alleen Marcouch – voor ‘hun’ burgers om vragen: openbare toegang tot informatie, kennis en participatie. Om dat vol te kunnen houden moeten we voldoende inkomsten genereren om onze uitgaven te kunnen dekken. Dat is ingewikkeld want we worden niet betaald door de klant maar door ‘een derde’: de overheid. Maar laat deze derde nu juist de ideale afnemer zijn van maatschappelijk ondersteuning.
Dus ook van ons.
Terug naar de nieuwsbrief