In de afgelopen periode heeft BiSC in de provincie Utrecht het fundament gelegd voor customer relations management. We hebben een CRM-infrastructuur ingericht, die ook bibliotheken in staat stelt om klantgegevens gestructureerd vast te leggen en te activeren in de vorm van relevante klantinteractie. Verschillende bibliotheken zijn al aangesloten op deze infrastructuur. Zij bouwen daarmee aan waardevolle klantdata. Om te gebruiken voor win-back, ledenwerving of voor inzicht in bezoekersbehoeften. Voor meer informatie belt u met Anneke Westland.