Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Een mailtje van je bibliotheek
Irritant of interessant?

Geplaatst: 3 april 2019

Een mailtje van je bibliotheek
Irritant of interessant?

Geplaatst: 3 april 2019

In de overvolle mailbox van de gemiddelde Nederlander is de scheidslijn tussen irritant of interessant dun. Dus hoe voorkom je als bibliotheek het eerste? Of beter, waarmee krijg je waardering van de ontvanger voor jouw mail? Het is een combinatie van factoren, maar het toverwoord is RELEVANTIE. Relevant qua timing én inhoud!
Relevante timing
Stuur je standaard één  keer per maand een nieuwsbrief op een vaste dag van de week? Dan is het lastig om goed in te spelen op de actualiteit. Bijvoorbeeld om de Boekenweek onder de aandacht te brengen. Of nog specifieker, de activiteiten die je in dat kader georganiseerd hebt. Ons advies is dan ook niet te wachten tot de standaard verzenddag of totdat je een x-aantal items bij elkaar hebt verzameld. Maar stuur een mail op het moment dat het actueel is.
Relevante inhoud
Wat zet je wel in de nieuwsbrief en wat niet? Een lastige keuze, omdat je als bibliotheek veel verschillende onderwerpen ter beschikking hebt. Maar ook omdat we te maken hebben met een doelgroep die zeer divers is. Voor ieder wat wilsheeft nu vaak nog de uitwerking van een lange nieuwsbrief met veel onderwerpen. Voor de negen bibliotheken in de provincie Utrecht werken we er hard aan om nog voor de helft van het jaar een CRM pakket op te leveren, dat deze puzzel helpt oplossen. We maken daar goede vorderingen. Bel BiSC voor meer informatie.
 
Terug naar de nieuwsbrief