Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Effectmeting

Geplaatst: 25 augustus 2017

Effectmeting

Geplaatst: 25 augustus 2017

“Een belangrijke bijdrage leveren aan het slimmer, vaardiger en creatiever worden van onze gezamenlijke klanten.” Het is de hoofddoelstelling voor de bibliotheeksector, die de Koninklijke Bibliotheek (KB) opnam in haar Beleidsplan 2015-2018. In het verlengde hiervan benoemt de Provincie Utrecht het meten van maatschappelijke effecten van het Bibliotheekwerk als speerpunt in haar Cultuur- en erfgoednota ‘’Alles is nu” 2016-2019. Effectmeting staat daarom hoog op onze agenda.
Een gezamenlijk begrippenkader en meetinstrumentarium zijn van belang voor het eenduidig meten van effecten in de sector. Wat verstaan we bijvoorbeeld onder een effect? En welke indicatoren maken het inzichtelijk?
Bij de ontwikkeling hiervan hebben we een voortrekkersrol en trekken we op met de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en  de collega-ondersteuningsinstellingen.
Kennis en faciliteiten
BiSC ondersteunt bibliotheken  door kennis en ICT-faciliteiten te leveren die nodig zijn voor effectmeting. Maar ook door middel van kennisdeling tussen Bibliotheek-organisaties, binnen én buiten de provincie Utrecht.