Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Basisvaardigheden

Geplaatst: 9 juni 2015

Basisvaardigheden

Geplaatst: 9 juni 2015

Wie moeite heeft met lezen en schrijven of onvoldoende digitaal vaardig is, komt moeilijker mee in de samenleving. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je je kans op een gezond en gelukkig leven. Dat geldt voor jong en oud.
Landelijk werken de bibliotheken aan een doorlopende leeslijn. Daarbij worden BoekStart en de Bibliotheek op school (voor primair en voortgezet onderwijs) als preventieve projecten ingezet voor met name leesbevordering en vergroten van mediawijsheid bij kinderen.
Digi-taalhuizen
In de bibliotheken zijn bovendien Digi-taalhuizen opgericht die als doel hebben laaggeletterden en onvoldoende digitaal vaardige mensen te ondersteunen, onder meer in hun omgang met digitale overheidsdiensten. Verder ontwikkelen bibliotheken initiatieven voor het versterken van de basisvaardigheden voor volwassenen: taal-, digitale-, reken- en juridische vaardigheden. Meer informatie over het landelijke programma Basisvaardigheden vindt u op de website.
BiSC ondersteunt bibliotheken door middel van kennisuitwisseling en advies.
Vragen over basisvaardigheden? Neem contact op met Mieke van der Meij.