Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Over kostprijs en effect
Mooie activiteit, maar wat kost die en wat levert het op?

29 augustus 2018

Over kostprijs en effect
Mooie activiteit, maar wat kost die en wat levert het op?

29 augustus 2018

In februari 2017 startten VOB en KB een project dat meer inzicht moest geven in de kosten van nieuwe bibliotheekactiviteiten. Vanuit BiSC nam Peter van Eijk deel aan de stuurgroep van dit project, waarin een achttal bibliotheken participeerden. Deze bibliotheken verbreedden de focus van alleen kostprijsberekening naar ook het meten  van de effecten van door de bibliotheken georganiseerde activiteiten.  De hoofdvragen werden: hoe bereken je de kosten van nieuwe activiteiten en hoe kun je de opbrengsten ervan aantonen aan gemeenten? Daarbij hoorde een nieuwe naam voor het project: Meervoudig verantwoorden.
Methode
In de eerste fase van het project zijn twee werkgroepen van bibliotheekmedewerkers met de vragen aan de slag gegaan. Dat resulteerde in een methode voor kostprijsberekening en een methode voor effectmeting. In de tweede fase zijn de methoden in de praktijk getoetst in proefprojecten.
Voor de proefprojecten voor kostprijsberekening bleek weinig tijd beschikbaar. Daarom werd een nieuwe methode ontwikkeld die eenvoudiger is en snel uit te voeren.
BiSC heeft extra geïnvesteerd in effectmeting. Dat heeft een set aan hulpmiddelen voor toepassing van de methode opgeleverd. Daarnaast werd voor bibliotheekmedewerkers een training ontwikkeld voor het zelfstandig uitvoeren van effectmetingen.
Effectmeting is een aantal keren succesvol toegepast, ook door bibliotheken in het werkgebied van BiSC. Angstel, Vecht & Venen, Het Groene Hart, Eemland en ZOUT rondden reeds  een effectmeting af.  Idea en Lek & IJssel hebben er een start mee gemaakt.
Vervolg
BiSC zal in de toekomst actieve ondersteuning blijven verlenen aan bibliotheken die aan effectmeting willen doen. Maar ook gemeenten zelf blijken steeds meer belangstelling  te krijgen voor toepassing van de methode bij het ontwikkelen en uitvragen van activiteiten.
Op 26 september aanstaande organiseert de VOB met inhoudelijke steun van BiSC een landelijke bijeenkomst waarin de resultaten van het project Meervoudig verantwoorden worden gepresenteerd. Op de bijeenkomst zal ook worden ingegaan op hoe kostprijsberekening en effectmeting zowel door bibliotheken als hun opdrachtgevers in de toekomst nog beter kunnen worden benut voor het vormgeven en waarderen van nieuwe activiteiten.
 
Terug naar de nieuwsbrief