Het indienen van een aanvraag  voor de subsidieregeling Digitale Inclusie kan tot en met 11 oktober 2019. Je kunt starten met een Informatiepunt in 2020 of 2021, maar wordt wel geacht nu al subsidie aan te vragen.

De subsidieregeling stelt  3 cent per inwoner beschikbaar in 2019, 5 cent per inwoner in 2020 en 8 cent in 2021. Deze bedragen zijn bedoeld voor meer cursussen digitale vaardigheden, zoals Klik & Tik en Digisterker, om mensen zelfredzamer te maken. En daarnaast voor de inrichting van het Informatiepunt Digitale Overheid, voor mensen die (blijvend) hulp nodig hebben. Kijk vooral even naar dit aardige Filmpje.

Er leven veel vragen over hoe de uitrol er verder komt uit te zien en  daarom wordt op 17 september 2019 een landelijke bijeenkomst georganiseerd voor bibliotheekdirecties en POI-coördinatoren.

Voor nadere informatie kun je natuurlijk ook altijd terecht bij Mieke van der Meij van BiSC. m.van.der.meij@biscutrecht.nl

 

Terug naar de nieuwsbrief