Op 11 februari aanstaande organiseert BiSC  weer een Platformbijeenkomst voor Basisvaardigheden. Tijdens deze sessie zullen de Utrechtse bibliotheken kennis en ervaringen in de ontwikkelingen rondom (Digi)-Taalhuizen en Basisvaardigheden uitwisselen. Ook komen de landelijk ontwikkelingen aan de orde zoals:

  • het laatste nieuws omtrent de uitrol Digitale Inclusie en de samenwerking met de Manifestgroep;
  • de voortgang op het convenant Belastingdienst en de nieuwe subsidieregeling;
  • doorontwikkeling van het Digitaal hulpplein;
  • de uitrol van de Strategiekit ‘Hoger Bereik’.

De bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 uur bij BiSC, Fruitweg 48, Bunnik. Nadere informatie bij Mieke van der Meij.

Terug naar de nieuwsbrief