Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Met de bibliotheek word je burger

De maatschappelijke rol van de bibliotheek, zoals verankerd in de netwerkagenda, wordt breed gedragen. Zowel lokale als nationale overheden weten de bibliotheek steeds vaker als partner te vinden in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd verandert wat we als maatschappelijke uitdaging zien. Steeds meer bibliotheken kijken verder dan bestaande kaders, en ontwikkelen programma’s die burgers in staat stellen om op zoek te gaan naar oplossingen voor gedeelde uitdagingen, ondanks hun verschillen. Want: ‘Met de bibliotheek word je burger’. 

Onderzoek 
BiSC wil bibliotheken ondersteunen om democratisch burgerschap onderdeel te maken van hun activiteiten. Daarom is BiSC, in nauwe samenwerking met de Bibliotheek Utrecht, een onderzoek gestart naar de rol van bibliotheken bij het bevorderen van democratisch burgerschap.  

Het onderzoek werd uitgevoerd door Kiza Magendane en dr. Bram Eidhof. Magendane is schrijver en beleidsondernemer, en auteur van het boek Met Nederland in therapie – over de toekomst van burgerschap in Nederland. Eidhof is auteur van onder meer Het Wilhelmus Voorbij en oprichter van bureau Common Ground, gespecialiseerd in burgerschapsonderwijs.  

Het onderzoek resulteerde in onderstaande publicaties:  

Een longread over de rol van de bibliotheek ter bevordering van democratisch burgerschap. Dit document biedt een theoretische basis over het onderwerp ‘bibliotheek en burgerschap’, en gaat in op vier verschillende rollen die de bibliotheek kan vervullen om democratisch burgerschap te bevorderen. Daarnaast biedt het document aanbevelingen voor bestuurders en programmamakers die democratisch burgerschap onderdeel willen maken van hun programmering.   

Een ‘one-pager’ met een korte bespreking van het begrip democratisch burgerschap en de vier rollen die de bibliotheek kan vervullen om dit te bevorderen.  

Een gids die programmamakers en bestuurders van bibliotheken in de praktijk helpt met het ontwikkelen van programma’s die burgers helpen om zich in te zetten voor maatschappelijke verandering. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is download-orange.png

Een ‘four-pager’ met overkoepelende vraagstukken, randvoorwaarden en actiepunten voor bibliotheken die actief burgerschap willen stimuleren 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is download-orange.png

De publicatie Plekberaad in de bibliotheek. Een Plekberaad biedt inwoners de kans om in een veilige omgeving burgerschapsvaardigheden te ontwikkelen en toe te passen. De Bibliotheek kan hierin een krachtige spilfunctie vervullen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is download-orange.png

De publicaties besteden speciale aandacht aan de zogenaamde unusual suspects. Dat zijn mensen die:
1) een grote afstand tot democratie ervaren;
2) en nog onvoldoende worden bereikt door bestaande programma’s over democratisch burgerschap in diverse bibliotheken. 

Burgerschap in de praktijk 
De komende maanden zet BiSC maatschappelijke organisaties en bibliotheken die democratisch burgerschap in de praktijk brengen, verder in de schijnwerpers. Met als kernvraag: Hoe kan de bibliotheek eraan bijdragen dat burgers niet afhaken maar juist meedoen aan het democratisch proces?  

Zo is er de podcast ‘De Bieb en de Burger’. Hierin onderzoeken we de rol van de bibliotheek in het stimuleren van actief burgerschap. Hoe kan de bibliotheek ervoor zorgen dat burgers niet afhaken maar juist actief mee doen aan het democratische proces? De komende periode verschijnt er iedere week een nieuw aflevering. Hou daarom deze pagina goed in de gaten:

Contact 
Meer weten? Neem dan contact op met Joost Zijderveld of Tobias van der Horst