Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Projecten

Vergroten publieksbereik

Vergroten publieksbereik

De bibliotheek is er voor iedereen! Het aantal mensen dat betalend lid is van een bibliotheek om materialen te kunnen lenen neemt al jaren af. De rol van de bibliotheek bij de aanpak van maatschappelijke opgaven als leesbevordering, digitale...

Lees meer
Integrale klantbenadering met CRM

Integrale klantbenadering met CRM

De bibliotheek (ver)bindt! Hoe kun je als bibliotheek of multifunctionele organisatie je dienstverlening en interactieve communicatie met je leden, deelnemers en gebruikers zo relevant mogelijk inrichten? Een essentiële vraag, zeker nu ‘de...

Lees meer
Basisvaardigheden

Basisvaardigheden

In brede kring is doorgedrongen dat 2,5 miljoen burgers problemen hebben om mee te komen in de digitale wereld. Vanuit de landelijk ambitie is de inzet om de komende vijf  jaar een miljoen mensen uit de groep laag digitaal geletterden actief te...

Lees meer
De Provinciale voorleeswedstrijden

De Provinciale voorleeswedstrijden

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voorgelezen worden beter scoren op school. Daarnaast hebben ze een grotere woordenschat en zijn ze beter in het verwoorden van emoties. Meesters en juffen die plezier hebben in lezen zijn bovendien van grote...

Lees meer
BoekStart en de Bibliotheek op school

BoekStart en de Bibliotheek op school

Landelijk werken de bibliotheken aan een doorlopende leeslijn. Daarbij worden BoekStart en de Bibliotheek op school als preventieve projecten ingezet voor met name leesbevordering en het vergroten van mediawijsheid bij kinderen. Met BoekStart gaan...

Lees meer
Effectmeting

Effectmeting

In het project effectmeting ontwikkelt en  innoveert BiSC methoden en middelen voor het meten van sociale impact. Vervolgens ondersteunen wij daarmee bibliotheken bij het aantonen van de maatschappelijke waarde van hun activiteiten. Dat is...

Lees meer