Projecten

Basisvaardigheden

In brede kring is doorgedrongen dat 2,5 miljoen burgers problemen hebben om mee te komen in de digitale wereld. Vanuit de landelijk ambitie is de inze

De Provinciale voorleeswedstrijden

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voorgelezen worden beter scoren op school. Daarnaast hebben ze een grotere woordenschat en zijn ze beter in het

BoekStart en de Bibliotheek op school

Landelijk werken de bibliotheken aan een doorlopende leeslijn. Daarbij worden BoekStart en de Bibliotheek op school als preventieve projecten ingez

CRM

In de afgelopen periode heeft BiSC in de provincie Utrecht het fundament gelegd voor customer relations management. We hebben een CRM-infrastructuur i

Effectmeting

In het project effectmeting ontwikkelt en  innoveert BiSC methoden en middelen voor het meten van sociale impact. Vervolgens ondersteunen wij daarmee

Werkplaats van de 21e eeuw

De bibliotheken in de provincie Utrecht hebben de ambitie om de werkplaats te zijn waar kinderen en volwassenen graag verblijven. Om zich in iets te v

BIBLIOTHEKEN