Projecten

Nieuwe bibliotheekconcepten, nieuwe vormen van dienstverlening en verdienmodellen zijn nodig door de veranderde behoefte in de samenleving. BiSC ontwikkelt en implemeneteert in samenwerking met lokale, landelijke, en publieke en private partijen nieuwe dienstverleningsconcepten. Van kleine zichtbare interventies zoals de Boekspot, tot breed advies over de toekomst van de bibliotheek voor de gemeente Houten.

Digitale geletterdheid in het Voortgezet Onderwijs

Onderzoek toont aan dat er nog een belangrijke uitdaging ligt in het verbeteren van de digitale geletterdheid van jongeren. Dat geldt voor het ontwikk

Werkplek 21ste eeuw

Wie zijn de bezoekers van de bibliotheek? Wat willen ze en wat dragen zij bij aan de Bibliotheek? Deze vragen  blijven nu nog grotendeels onbeantwoor

Digilabs

De ontwikkeling van nieuwe programmering rondom digitale vaardigheden is een van de onderwerpen waar veel Bibliotheken hard aan werken. Workshops, cur

Leven lang leren

De bibliotheek is een stimulerende leeromgeving. Leren voor alle leeftijden!

Gezamenlijke klantstrategie

1 collectie, 1 pas en gelijke tarieven.

Gebruikersinfrastructuur

De infrastructuur van de toekomst: van leners naar gebruikers.

BIBLIOTHEKEN