Nieuws

21 december 2018

Boekentransport

BiSC verzorgt alweer een klein halfjaar ook het regionale transport van Bibliotheek Eemland. Daarvoor gebeurde dat in eigen beheer. Het dagelijkse tra

21 december 2018

Blog
Van 18 naar 19 doorontwikkelen langs de drie W’s
Door Peter van Eijk

De richting van BiSC is in sterke mate gebaseerd op de provinciale visie ‘Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek’  uit 2017. Dat bouwen

29 november 2018

Peter van Eijk naar Inkoopcommissie digitale content

Het VOB-bestuur heeft Peter van Eijk benoemd tot voorzitter van de KB Inkoopcommissie. Deze commissie koopt landelijk digitale content in namens de op

29 november 2018

Alles over meervoudig verantwoorden, effectmeting en 17 december

Onlangs kregen we de vraag hoe de landelijke dag over effectmeting van de KB op 17 december aanstaande zich verhoudt tot het programma

29 november 2018

Mediawijsheid in nieuw project
Wikigeven en Wikinemen

Wat kunnen we doen om leerlingen op de middelbare school mediavaardiger te maken? Zodat ze beschikbare informatie en bronnen weten te valideren

29 november 2018

Hulp bij armoede
Afstand overbruggen – aanbod vindbaar maken

Mensen die in armoede leven of schulden hebben, kunnen zich weinig tot niets veroorloven. Er zijn tal van organisaties en initiatieven die hen van all

BIBLIOTHEKEN

Menu