Nieuws

13 februari 2018

BiSC kan haar meerjarenprogramma uitvoeren
Provincie ondersteunt Utrechtse Bibliotheekorganisaties ook de komende drie jaren

Utrecht blijft het bibliotheekwerk in de provincie ondersteunen door BiSC haar werk op ICT, logistiek en innovatie te laten doen voor de negen bibliot

13 februari 2018

Status van de BiSC-projecten

De financiële steun van de Provincie voor het werk van de POI vindt zijn basis in het BiSC meerjaren werkplan voor 2018-2020. In de komende weken is

13 februari 2018

Ondersteuning aanvraag innovatiegelden 2018

De KB stelt ook voor 2018 geld beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het openbare bibliotheeknetwerk. Deze subsidie is bedoeld om de innovatie

29 januari 2018

Jaap Bulle nieuwe manager Digitale Innovatie

Jaap Bulle komt onze organisatie versterken. Vanaf 1 februari gaat hij zich als manager Digitale Innovatie namens zowel BiSC als Cubiss bezighouden me

29 januari 2018

Het locatie hiërarchie model nader bekeken.
Stefan de Bruin, programmamanager

Naar aanleiding van mijn vorige blog kreeg ik allerlei vragen over het locatie hiërarchie model van Pine en Gilmore. Laten we het model er daarom maa

29 januari 2018

Toekomstbestendig of toekomstgericht?
Peter van Eijk

De orkaan Irma heeft Sint Maarten zwaar getroffen. Het eiland moet toekomstbestendig worden gemaakt want klimaatdeskundigen voorspellen op termijn de

BIBLIOTHEKEN

Menu