Nieuws

29 juni 2020

Voor Jong & Altijd door Provinciale Staten

Op 3 juni hebben Provinciale Staten van Utrecht het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 vastgesteld. Dat betekent voor de bibliotheken in Utrecht d

29 juni 2020

Lessen voor leesspecialisten voor samenwerken met scholen

Leesspecialisten lopen er regelmatig tegenaan dat scholen een samenwerking met de bibliotheek en het hervormen van het leesonderwijs voor zich uit sch

29 juni 2020

Protocol openstelling bibliotheken

Vanaf 1 juli is een nieuw protocol voor de openstelling van bibliotheken van kracht. Het vervangt het Protocol openstelling bibliotheken per 1 juni 20

29 juni 2020

Jongeren niet zomaar informatievaardig

Het zoeken naar betrouwbare informatie is voor jongeren zowel makkelijker als moeilijker geworden. Informatie is altijd en overal beschikbaar. 

29 juni 2020

Brabant naar Midden-Zuid

In juni is het provinciale systeem Brabant succesvol gemigreerd naar het Platform Midden-Zuid. En dat is een belangrijke mijlpaal voor BiSC en Cubiss

29 juni 2020

Mieke van der Meij niet meer bij BiSC voor Basisvaardigheden

Juni 2020 was de maand waarin BiSC afscheid nam van Mieke van der Meij. Zij ging met welverdiend pensioen. Mieke trad in 1987 in dienst bij de rechts

BIBLIOTHEKEN

Menu