Nieuws

31 oktober 2017

Woorden doen ertoe: de proeftuin
door Peter van Eijk

Woorden doen ertoe. Die gedachte bekruipt mij regelmatig bij de gesprekken over nieuwe, levensvatbare bedrijfsmodellen voor bibliotheken. Want aan woo

31 oktober 2017

Naar één landelijk bibliotheeksysteem
Bibliotheken reageren massaal op draagvlakpeiling door KB

De Koninklijke Bibliotheek heeft meters gemaakt met haar draagvlakpeiling voor een landelijk bibliotheeksysteem. Inmiddels hebben alle 150 openbare bi

31 oktober 2017

Meerjaren innovatieprogramma voor de Utrechtse Bibliotheken
Naar meer bereik, binding en effect

De Utrechtse Bibliotheken vernieuwen zich door het in kaart brengen van verschillende, nieuwe klantgroepen en het moderniseren van hun klant-relatiema

31 oktober 2017

Convenant Belastingdienst en Bibliotheken goed geëvalueerd

De samenwerking tussen Belastingdienst en Bibliotheken levert goede resultaten op. Dat blijkt uit een inventarisatie door het bibliotheekonderzoekspla

28 september 2017

Ook fysieke bibliotheek helpt digitale kloof te dichten
Door Peter van Eijk

In zijn boek over bibliotheekvernieuwing concludeerde Wim Keizer in de slotbeschouwing dat gemeentesubsidie nog altijd de grootste inkomstenbron van b

28 september 2017

Aansluiting op de NBC+
Wisecat+ implementatie geslaagd

De implementatie van Wisecat+ is geslaagd. Tussen 11 en 18 september zijn alle acht regiobibliotheken van Utrecht overgegaan op deze nieuwe web- en pu

BIBLIOTHEKEN

Menu