Nieuws

27 februari 2019

Marketingplatform voor Utrechtse bibliotheken in het voorjaar van start

In het komend voorjaar krijgen de Utrechtse bibliotheken de beschikking over een marketingplatform waarin alle leden, ticketkopers en nieuwsbriefabonn

27 februari 2019

WegWijzer wil met bibliotheekdirecteuren markt voor informatiediensten openbreken

“WegWijzer is een gemeenschappelijke dienst van de bibliotheken om relevante sociaal-maatschappelijke, culturele en recreatieve informatie voor burg

27 februari 2019

Bibliotheekinnovatie
save the dates!

Ook in 2019 organiseert BiSC weer een tweetal innovatiebijeenkomsten. In de onderwerpkeuze laten we ons leiden door de agenda’s van onze projecten.

27 februari 2019

AVG alweer bijna een jaar

Sinds de inwerkingtreding van de AVG in mei 2018 en de periode daaraan voorafgaand bestaat er onzekerheid over wat voor gevolgen deze wijziging met zi

27 februari 2019

Blog
Is dit bericht wel voor mij bedoeld?
Door Sjoerd Hagedoorn

Jazeker, lees vooral rustig door… Dat heb ik ook gedaan op het moment dat ik een nieuwsbrief of uitnodiging ontving van één van de negen bibliothe

31 januari 2019

2019: Digitale Inclusie

Vanuit de KB is er nieuws over de ondersteuning voor kwetsbare burgers. Het programma de Bibliotheek en Basisvaardigheden 2016-2018 wordt in 2019 voor

BIBLIOTHEKEN

Menu