Nieuws

13 december 2019

Samenwerking verlengd voor komende 5 jaar
Cubiss en BiSC gaan samen voor innovatie

Drie en een half jaar geleden gingen BiSC en Cubiss de samenwerking aan, met als doel hun krachten te bundelen op het gebied van ICT-dienstverlening

13 december 2019

2020

De laatste keer dat eeuwen en jaren met elkaar overeenstemden was 1919. Zo lang zit er ook tussen nu en 2121. Dan moet dit jaar wel bijzonder zijn. Tw

27 november 2019

WDO: 35 mensen met 1 systeem

Tegenwoordig spreken de directeuren van bibliotheken met Wise regelmatig gezamenlijk met OCLC over de voortgang in de ontwikkeling van Wise en specifi

27 november 2019

Verslag uit Garderen
Groei in publieksbereik vraagt samenwerken en segmenteren

De transitie van bibliotheken naar een omvattender aanbod van diensten kent drie dimensies, zo hield BiSC-innovatiemanager Stefan de Bruin afgelopen d

27 november 2019

Jaarplan inkoop e-content 2020 voorgelegd aan leden VOB

De inkoop van e-content zou ook volgend jaar bij moeten dragen aan de collectieve ambitie van openbare bibliotheken om mensen te helpen slimmer, creat

30 oktober 2019

Migratie Limburgse bibliotheken naar hostedWise Midden-Zuid verplaatst naar 25 en 26 januari 2020.
Provincie Utrecht over naar interprovinciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid

Vanuit BiSC en Cubiss wordt gewerkt aan de realisatie van het hostedWise-platform Midden-Zuid. Hiermee worden de hostedWise systemen van Utrecht, Limb

BIBLIOTHEKEN

Menu