Nieuws

29 maart 2018

Column
Sociale vernieuwing
Door Peter van Eijk

Innoveren is voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties een belangrijke opgave. Sterker nog, we lezen vaak dat we wel moeten innoveren om te

29 maart 2018

CRMBlog
Het CRM project: waar staan we nu?
door Stefan de Bruin

Inmiddels zijn we alweer een half jaar onderweg met het Utrechtse CRM project. Een goed moment om even terug te blikken én vooruit te kijken.

29 maart 2018

KB draagt markttaken G!ds over aan SPN

SPN neemt de markttaken voor G!ds over van de KB. Partijen hebben afspraken gemaakt voor de inrichting van een uitvoeringsorganisatie die de beheer- e

29 maart 2018

Utrecht Literair

Begin 2018 is aan Bibliotheek Utrecht en BiSC een gezamenlijke fondsaanvraag toegekend door de BankGiro Loterij voor een reeks activiteiten onder de n

29 maart 2018

Informatiemarkt op 11 april in Provinciehuis
Nieuwe Raadsleden maken kennis met de Bibliotheken

Na verkiezingen ontstaat binnen gemeenten een grote behoefte aan inwerkprogramma's voor (nieuwe) bestuurders en raadsleden.

29 maart 2018

AVG compliance: wel of geen Functionaris Gegevensbescherming?

Een veel gestelde vraag in BiSC’s eerste gespreksronde in het kader van de Quickscan AVG : of het voor bibliotheken nodig is om een Functionaris Geg

BIBLIOTHEKEN

Menu