Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Diensten

Logistiek: kloppend hart van een efficiënt en toekomstbestendig leenverkeer

Logistiek: kloppend hart van een efficiënt en toekomstbestendig leenverkeer

Bij de Utrechtse netwerkpartners, waarvoor BiSC onder meer het interbibliothecair leenverkeer en de logistiek uitvoert, nemen maatschappelijk-educatieve diensten een steeds prominentere plaats in. Met daarbij nog steeds een belangrijke rol voor de fysieke collectie en de logistiek hiervan. Want hoewel we de vraag naar het aantal fysieke materialen bij bibliotheken wel zien afnemen, neemt het aantal transportbewegingen in het Utrechts netwerk juist toe.

Basistaak
Vanuit de Provinciale Basistaak Interbibliothecair Leenverkeer en Logistiek, draagt BiSC zorg voor de verspreiding van de materialen tussen de verschillende Utrechtse bibliotheken en vestigingen. Daarnaast bieden we ook maatwerkoplossingen, zoals collectieverhuizingen en scholenroutes (o.m. themakisten). Door onze uitgebreide branchekennis en een steeds hogere mate van standaardisatie en routine doen we dit alles op een efficiënte manier, binnen de hiervoor met elkaar afgesproken financiële kaders.

Innovatief
En door permanent te innoveren werken we aan een uitleen- en logistieke functie die ook steeds efficiënter wordt. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en transportmiddelen staan hierbij voorop. Dit doen we niet alleen, maar samen met de bibliotheken en andere partners: Samen slim!

Contact
Voor meer informatie, neem contact op met Geert Welten.

(Foto: Nick Fewings; Unsplash: br9D5K3UTRQ).