BiSC nieuws januari is uit! In deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken rond de NBC+ en de start van de pilot ‘Vrienden van’ bij Bibliotheek AVV.