Donderdag 21 april kwamen superusers en een aantal leesconsulenten en BiSC bijeen om over SchoolWise te praten. De deelnemers konden ervaringen uitwisselen en vragen stellen en kregen informatie over ontwikkelingen rond SchoolWise en de tarifering daarvan. Ook presenteerde BiSC een aantal verbeteringen in de eigen dienstverlening en die van HKA en gaven we informatie over de procedure rond wijzigingswensen.

Verder presenteerde BiSC een vorm van nieuwe dienstverlening: het ‘ontzorgpakket’. Dit laatste is een pilot in Het Groene Hart, die inhoudt dat BiSC in opdracht van de bibliotheek de techniek van SchoolWise regelt voor een school. Alle technische vragen en problemen lost BiSC rechtstreeks op met de school, zonder tussenkomst van de bibliotheek. De bibliotheek blijft wel gewoon de partner van de school, en verzorgt de inhoudelijke uitleg en vraagbeantwoording van de school over SchoolWise.

Meer informatie
Het superuser-overleg vindt twee keer per jaar plaats bij BiSC. Het volgende staat gepland voor donderdag 27 oktober in Bunnik vanaf 9.30 uur. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Erik Bok e.bok@biscutrecht.nl. Praktische vragen over techniek of werking van SchoolWise kunt u via Topdesk stellen.