Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

BiSC’s Uitvoeringsplan voor het Utrechts bibliotheeknetwerk vanaf 2021
Bibliotheken faciliteren

Geplaatst: 1 november 2020

BiSC’s Uitvoeringsplan voor het Utrechts bibliotheeknetwerk vanaf 2021
Bibliotheken faciliteren

Geplaatst: 1 november 2020

De provincie Utrecht heeft onlangs haar nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor jong en altijd’ vastgesteld. “Door Jong kennis te maken met cultuur en erfgoed kan je er Altijd van genieten’’, aldus gedeputeerde Van Muilekom in het voorwoord. In dit programma, loopt vanaf 2021, neemt het Utrechtse bibliotheeknetwerk een belangrijke plaats in. Daarvoor schreef BiSC een uitvoeringsplan voor de provincie.
Hart
Bibliotheken vormen in de optiek van het provinciebestuur “het hart van de samenleving: een ontmoetingsplek voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, sociale klasse, inkomen en achtergrond’’. Daarom wil het bestuur verder bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek: een laagdrempelige basisvoorziening voor alle inwoners van de provincie.
Schakel
Ook op dit beleidsterrein is de provincie de schakel tussen gemeenten en het Rijk. Zij faciliteert het bibliotheeknetwerk op grond van haar taken uit de bibliotheekwet en haar eigen beleid. Als partnerorganisatie van de provincie hoopt BiSC ook voor de periode vanaf ’21 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op zich te mogen nemen. Het plan dat nu voorligt, is opgesteld in overleg met de Utrechtse bibliotheekorganisaties.
 
Terug naar de nieuwsbrief