Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Convenant Belastingdienst en Bibliotheken goed geëvalueerd

Geplaatst: 31 oktober 2017

Convenant Belastingdienst en Bibliotheken goed geëvalueerd

Geplaatst: 31 oktober 2017

De samenwerking tussen Belastingdienst en Bibliotheken levert goede resultaten op. Dat blijkt uit een inventarisatie door het bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) van de stand van zaken omtrent de dienstverlening van openbare bibliotheken rondom digitale vaardigheden en de Belastingdienst. Uit de BOP-enquête, waaraan 149 bibliotheken meededen, blijkt dat vrijwel alle responderende bibliotheken in de periode januari tot en met april 2017 deelnamen aan het samenwerkingsconvenant met de Belastingdienst. Bijna alle bibliotheken hebben gratis pc’s met printfaciliteiten aangeboden. De bibliotheken die deelnemen aan het convenant, hebben gemiddeld voldaan aan 11 van de 12 veiligheidseisen die zijn opgesteld door de Belastingdienst.
Alle deelnemende bibliotheken bieden digivaardigheidscursussen. Zij organiseren activiteiten rondom digitale vaardigheden, algemene computervaardigheden en de e-overheid. Van de bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de Belastingdienst, organiseert 62% financieel-juridische spreekuren. Het inloopspreekuur belastingaangifte, de invulhulp belastingaangifte en het inloopspreekuur belastingvragen worden het meest georganiseerd. Met de invulhulp en het inloopspreekuur belastingaangifte zijn in de aangifteperiode 2016 naar schatting bijna 5.000 burgers bereikt, zo staat in de rapportage van het BOP te lezen.
Verdere voortgang
Medio oktober werd door de POI-contactpersonen gesproken over de voortgang van het convenant. Voor 2018 blijft het uitgangspunt dat de uitvoering ingebed wordt in het programma Basisvaardigheden en het programma “Tel mee met Taal”.
Vanuit de evaluatie is gebleken dat de doorverwijzing van de belastingtelefoon moeizaam verliep. De belangrijkste voorwaarde is één goed gevulde database. Daar is de G!DS als bestaand instrument voor gebruikt, maar in 2017 helaas niet volledig en niet consequent. Binnenkort meer hierover. Een ander aandachtspunt betreft het aanvragen van Toeslagen. Spreekuren of instructiebijeenkomsten voor het aanvragen van Toeslagen kunnen het hele jaar door worden georganiseerd, ook in samenwerking met de Maatschappelijk dienstverleners.
Privacy in de front office
Op 21 februari 2017 heeft een Train-de-Trainer bijeenkomst plaatsgevonden voor Privacy in de frontoffice. Op dit moment wordt geïnventariseerd of er belangstelling is voor een (bezem)training voor degenen die niet in de gelegenheid waren aan deze bijeenkomst deel te nemen. Belangstellenden wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk te melden.
Op de bijeenkomst Platform Basisvaardigheden Utrecht op 23 november 2017 zal dit thema ook aan bod komen.
De landelijk bijeenkomst Belastingdienst en Bibliotheken is op 22 januari 2018.
Voor informatie en reacties: Mieke van der Meij m.van.der.meij@biscutrecht.nl