Binnen het team Innovatie en CRM heeft BiSC deze maand de laatste stap gezet in de oplevering van wat we ooit het ‘CRM instapmodel’ noemden. Samen met de nieuwe Dynamics versie hebben we namelijk een real time (!) koppeling gerealiseerd met het Smart Marketing Platform (SMP). Deze uitbreiding maakt het mogelijk dat gegevens van bibliotheekleden en bezoekers van activiteiten uitgewisseld kunnen worden tussen het SMP en Dynamics. Bibliotheekmedewerkers krijgen daarmee – ook in Dynamics – de beschikking over de belangrijkste lidmaatschap-, leen- en/of bezoekgegevens van hun klanten. Met betrekking tot hun klantgegevens hebben we ook een aantal Dashboards ontwikkeld die Dynamics-gebruikers een beeld geven van hun actuele ledenaantallen, de leden in- en uitstroom, de aantallen per abonnementsvorm, hun recente uitleencijfers, bezoekerscijfers et cetera.

 

Terug naar de nieuwsbrief