Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Eerste contract getekend Bibliotheek op school

Geplaatst: 15 september 2014

Eerste contract getekend Bibliotheek op school

Geplaatst: 15 september 2014

Woensdag 10 september heeft KBS de Kameleon in Maarssen als eerste school het contract voor de Bibliotheek op school getekend. Met de Bibliotheekop school gaan de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen (AVV) en de scholen nauwer samenwerken op het gebied van leesbevordering en taalontwikkeling.
Leesplezier
Kinderen die plezier hebben in lezen vergroten hun leessnelheid, spellingvaardigheid en tekstbegrip en doen het daardoor beter op school. De Bibliotheek helpt de scholen het leesplezier te vergroten door middel van een grote collectie leuke boeken, bijscholing voor de leerkrachten en professionele hulp op school door een gecertificeerde leesconsulent van de Bibliotheek. Er komt een leesplan en door een jaarlijkse monitoring kan het beleid snel bijgesteld worden. Meer informatie over de Bibliotheek op school.
Kerncijfers
Bijna 1 op de 10 Nederlanders (1,5 miljoen) is laaggeletterd. Van de basisschoolleerlingen verlaat 25% de school met een taalachterstand van 2,5 jaar. Een kind uit een gezin met ongeschoolde/laaggeschoolde ouders hoort ongeveer 615 woorden per uur. Een kind uit een gezin met ouders met een redelijk opleidingsniveau 1.251 en een kind uit een gezin met hoog opgeleide ouders 2.153.
Voor alle kinderen geldt: door 15 minuten te lezen per dag leert een kind 1000 nieuwe woorden per jaar.
Op de foto ziet u Mark Mondé, directeur van KBS de Kameleon uit Maarssen (rechts) en Eric de Haan, directeur van de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen (links).