Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Gebruikersinfrastructuur: een update

Geplaatst: 13 september 2015

Gebruikersinfrastructuur: een update

Geplaatst: 13 september 2015

De bibliotheek van de toekomst vraagt om een infrastructuur voor de toekomst: van het verzamelen van lenersinformatie naar een relatie met gebruikers. Ook bieden de nieuwe technologieën kansen voor nieuwe vormen van inkomsten: voorbeelden daarvan zijn Vrienden van en de Opleidingengids. Hoe staat het op dit moment met de verschillende projecten?
TicketWise
Met TicketWise is de bibliotheek in staat om via de website of balie kaarten van voorstellingen te verkopen. In de periode 1 oktober – 31 december zal Bibliotheek Lek en IJssel TicketWise via een pilotproject in gebruik nemen. Door deze pilot krijgen BiSC en bibliotheken een goed beeld van de wijze waarop de bibliotheek TicketWise het beste kan inzetten, hoe de medewerkers hiermee om gaan en hoe dit het meest ideaal integreert met de website. Per 1 januari 2016 kunt u ook gebruik maken van TicketWise. Wilt u hier meer informatie over ontvangen, neem dan contact op met Stefan de Bruin.
Vrienden Van
De rol van de bibliotheek verandert. Meer en meer zullen mensen gebruik maken van de diensten van de bibliotheek en deze mensen willen we natuurlijk graag kunnen benaderen en volgen. Deze mensen, de Vrienden van de bibliotheek, kunnen dus allerlei relaties hebben met de bibliotheek. Een zeer actuele groep Vrienden Van betreft donateurs. Samen met de Bibliotheek Lek en IJssel en de Bibliotheek Utrecht zal BiSC in januari 2016 een pilot “Vrienden Van” starten waarmee actief donateurs benaderd kunnen worden. De technische voorbereidingen hiervoor wordt in het laatste kwartaal 2015 afgerond. Vragen? Neem contact op met Erik Bok.
Marketing-module
Het goed en op maat informeren van Leden en Vrienden Van de Bibliotheek is een belangrijk onderdeel van de communicatie vanuit de bibliotheek. Om dit goed te faciliteren levert BiSC de Marketing module op binnen het Wise platform. De Marketing module is een opmaat naar de Marketing plus module, die nog in ontwikkeling is bij de leverancier en waarvan de implementatie in 2016 wordt verwacht. Overigens blijven de bestaande email & campagnes tools zoals die in het DCS zijn geïmplementeerd gewoon beschikbaar.
De oplevering van de Marketing module zal in de komende maanden afgerond worden en vormt samen met Ticketing en Vrienden Van een integraal onderdeel. Vragen? Neem contact op met Erik Bok.
Social CRM
Bibliotheken maken steeds meer gebruik van sociale media om hun bereik en relevantie in bestaande en nieuwe doelgroepen te vergroten. Social CRM is een tool die de organisatie helpt bij het monitoren, reageren en interacteren met publiek over onderwerpen, thema’s en/of reputatie van de bibliotheek. BiSC is samen met de Nederlandse marktleider op dit gebied Coosto gestart met het opstarten van een pilot Social CRM Monitoring. Hiervoor zal een aantal bibliotheken worden benaderd en betrokken om nader invulling te geven aan de pilot “Social CRM”. Op korte termijn zal vanuit BiSC contact gezocht worden om hier afspraken over te maken. Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar de vragen die bij de verschillende (regio) bibliotheken leven. Indien u hier op korte termijn al meer informatie over wenst te ontvangen dan vernemen wij dat uiteraard graag! Neem contact op met Ronald Huizer.
Opleidingengids
In het kader van een “Leven Lang Leren” maakt BiSC mogelijk dat de bibliotheek een eigen digitale opleidingengids aan haar klanten aanbiedt. Dat kan door een samenwerking met Springest: de grootste onafhankelijke vergelijkingssite voor opleidingen en cursussen van Nederland. Bij Regio Bibliotheek Z.O.U.T. is inmiddels een eerste opleidingengids opgeleverd, als onderdeel van de website. In de komende periode zal de samenwerking worden uitgebreid waardoor eigen aanbod kan worden toegevoegd (en door andere aanbieders weer aan hun klanten wordt aangeboden!). Wilt u net als Regio Bibliotheek Z.O.U.T. Leven Lang Leren stimuleren? Meld u dan snel aan via Victor Thissen.