Met de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de mogelijkheid om volwasseneneducatie opnieuw in te richten. Dit biedt interessante kansen voor uw bibliotheek!

Bibliotheken kunnen nu in gesprek met de gemeente aangeven over goede dienstverlening en non-formele programma’s te beschikken die burgers ondersteunen bij het taal- en digitaal vaardiger worden. Voorbeelden hiervan zijn Digisterker, Klik & Tik en het Taalhuis.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Reinoud Jager.