Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Inwoners worden zelfredzaam in de ontmoeting met anderen
Dorpskamer Het Raakvlak in Mijdrecht biedt zelfredzaamheid door ontmoeting

Geplaatst: 12 december 2017

Inwoners worden zelfredzaam in de ontmoeting met anderen
Dorpskamer Het Raakvlak in Mijdrecht biedt zelfredzaamheid door ontmoeting

Geplaatst: 12 december 2017

dorpskamer-hetraakvlak

Mijdrecht, 4 december 2017 – Meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid kun je het best stimuleren door mensen elkaar te laten ontmoeten. Om uitdagingen als taalachterstand, werkloosheid of digibetisme het hoofd te bieden is een veilige plek nodig. Het onderling uitwisselen van ervaringen daar is minstens net zo belangrijk als professionele begeleiding door allerlei instanties. Deze overwegingen speelden een rol in de onderscheiding van het project ‘Dorpskamer Het Raakvlak’ in de gemeente Angstel, Vecht en Venen. In een provinciale competitie werd deze ontmoetingsplek in de Bibliotheek uitgeroepen tot de mooiste sociale vernieuwing.
Bibliotheken zijn van oudsher natuurlijke ontmoetingsplekken in een wijk of dorp, maar het uitlenen van boeken stond altijd centraal. In deze tijd ontwikkelen bibliotheken zich razendsnel naar zogenaamde ‘third places’, plekken buitenshuis waar je je thuis kunt voelen. Om te studeren en kennis uit te wisselen en om lotgenoten of anderen te ontmoeten. De Dorpskamer in de bibliotheek in Mijdrecht ontstond vanuit die gedachte. Maar dan wel met de bedoeling om juist ook de sociaal zwakkeren daarvan te laten profiteren.
Eigen talent
De Dorpskamer legt de nadruk op het ontdekken van je eigen talenten. Bezoekers moeten zelf actief meedoen of een bijdrage leveren aan elkaars ontwikkeling. Dus geen educatief centrum met docenten of begeleiders maar laagdrempelig van elkaar leren en een netwerk opbouwen. Het gaat daarbij vooral om de onderlinge samenwerking tussen burgers. En natuurlijk ook de samenwerking tussen de verschillende instanties die zich richten op taalvaardigheid, schuldsanering en de verkleining van de digitale kloof of de afstand tot de arbeidsmarkt.
Beloond met een sofa
Dit innovatieve sociale project is door de Stichting Provinciale Ondersteuningsinstellingen voor bibliotheken (SPN) beloond met een permanente stenen ontmoetingsbank op het ‘Lindeboompleintje’ bij Winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. Eric de Haan, directeur van de Bibliotheek AVV toonde zich verheugd over het ‘winnen’ van deze ‘social sofa’. Precies op het moment dat ook bij Bibliotheken in de 11 andere provincies een sociaal vernieuwend idee op deze wijze werd gelauwerd. “De Social Sofa staat symbool voor onderlinge verbinding en het tegengaan van sociale verkilling”, aldus De Haan. Hij is zeer te spreken over de samenwerking tussen zijn Bibliotheek en andere betrokken instellingen binnen de gemeente. Volgens De Haan laat de Dorpskamer zien dat de bibliotheek van nu er ook is voor de lezers van morgen: “mensen die hun leven op orde krijgen door zich samen met anderen te ontwikkelen tot burgers die meedoen en er toe doen”.
Samenwerking
Dorpskamer Het Raakvlak is samenwerking tussen zes verschillende partijen: Zideris, Kwintes, Careyn, Tympaan-De Baat, SeniorWeb en de Bibliotheek AVV. De Social Sofa is ontstaan in Tilburg, naar een idee van cabaretière Karin Breurs. Zij vond dat iedere straat minimaal één bank moest krijgen omdat er veel behoefte bleek te zijn aan natuurlijke ontmoetingsplaatsen in de wijken. Hierdoor geïnspireerd, bedacht de Stichting Provinciale Ondersteuningsinstellingen voor bibliotheken (SPN) deze wedstrijd voor bibliotheken. Het meest innovatieve project waar samenwerking en verbinding centraal staat, maakte kans op de plaatsing van een bank, Die bank is ván iedereen en vóór iedereen, net als de Bibliotheek!
Terug naar de nieuwsbrief

dorpskamer-hetraakvlak