Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

KB draagt markttaken G!ds over aan SPN

Geplaatst: 29 maart 2018

KB draagt markttaken G!ds over aan SPN

Geplaatst: 29 maart 2018

SPN neemt de markttaken voor G!ds over van de KB. Partijen hebben afspraken gemaakt voor de inrichting van een uitvoeringsorganisatie die de beheer- en acquisitietaken op zich neemt. De uitvoering is in handen gelegd van BiSC, Cubiss en Rijnbrink. In het vervolg verzorgen zij de facturatie van de licentiekosten aan de gebruikers. Verdere communicatie over de uitvoering van de markttaken is ook bij deze drie partijen belegd. Peter van Eijk, directeur van BiSC, treedt op als contactpersoon en aanspreekpunt voor G!ds.
Drie functies
Als uitvloeisel van de invoering van de Bibliotheekwet (WSOB) heeft de KB per 1 januari 2015 onder andere het gebruiks- en exploitatierecht van G!DS gekregen. G!DS wordt feitelijk voor drie verschillende functies gebruikt. In G!DS worden alle gegevens van openbare bibliotheken bijgehouden. Dit gaat bijvoorbeeld om gegevens als adres, openingstijden, het soort abonnementen en ISIL-codes. Deze set gegevens wordt het “Basisbestand bibliotheken” genoemd en is een belangrijk onderdeel van de Landelijke Digitale Infrastructuur (LDI).
In G!DS worden daarnaast gegevens bijgehouden over het aanbod van bibliotheken, bijvoorbeeld het aanbod aan het onderwijs of op het gebied van basisvaardigheden.
Tenslotte worden In G!DS gegevens bijgehouden van andere organisaties en hun aanbod, om deze informatie te kunnen ontsluiten op lokale of regionale websites. Dit gebeurt vaak in het kader van WMO-loketten, of cultuur- dan wel uit-agenda’s. Gebruikers van deze informatie betalen hier een vergoeding voor. Dit wordt de “Markttakenfunctie” genoemd.
Markttaken
Het beheer en ontwikkeling van de eerste twee functies zijn een belangrijk onderdeel van de LDI. De uitvoering van de markttakenfunctie valt buiten het kader van de KB. Daarom is deze functie per 1 december 2017 overgedragen aan de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland . SPN neemt een aantal functionele taken over ten aanzien van het beheer van gegevens in G!DS en de beschikbaarstelling daarvan aan websites voor de markttaken. Het technisch beheer voor het totaal blijft vooralsnog bij de KB belegd.
Terug naar de nieuwsbrief