Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Laatste nieuws over het Landelijk Gastlenen

8 december 2014

Laatste nieuws over het Landelijk Gastlenen

8 december 2014

De VOB heeft de uitrol van het landelijk Gastlenen recent uitgesteld. De nieuwe planning is nu voorjaar 2015. Oorspronkelijk stond de start van het landelijk Gastlenen gepland voor 1 januari 2015.
Reden voor deze beslissing is de niet tijdige oplevering van de landelijke ICT infrastructuur voor landelijk Gastlenen. Dit uitstel is mede op aandringen van het management van BiSC genomen. Hiermee voorkomen we dat het landelijk Gastlenen start met een ICT infrastructuur die nog onvoldoende ondersteuning kan bieden.
BiSC stuurt  erop dat wij zo spoedig mogelijk (lokaal) de beschikking krijgen over een testomgeving van de op te leveren ICT. Het landelijk project heeft laten weten dat zij verwacht in februari 2015 een testbare omgeving op te leveren.
Zodra aan bovenstaande voorwaarde voldaan is, kan BiSC heel concreet  voor u aan de slag met het realiseren van landelijk Gastlenen. Dit doet zij samen met de hiervoor al aangezochte regionale contactpersonen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Mark de Dreu, provinciaal coördinator Gastlenen. Hij is bereikbaar via (030) 635 46 43 of m.de.dreu@biscutrecht.nl.