Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Leesconsulenten Flevoland en Utrecht treffen elkaar

13 mei 2016

Leesconsulenten Flevoland en Utrecht treffen elkaar

13 mei 2016

Op 18 april troffen leesconsulenten van de Bibliotheek op school (dBos) uit Flevoland en Utrecht elkaar in het Eemhuis in Amersfoort om kennis uit te wisselen over dit programma. BiSC organiseerde de bijeenkomst samen met Stichting Flevolandse Bibliotheken (SFB). Maar liefst 24 leesconsulenten wisselden deze ochtend hun ervaringen uit over dBos.
Praktijk als leidraad
Aan de hand van vraagstukken rond dBos, die deelnemers voorafgaand aan de bijeenkomst hadden ingebracht, gingen zij aan de slag. Deze praktijkvoorbeelden werden in groepjes besproken en tijdens de bijeenkomst deels al van oplossingen voorzien. Uit de bijeenkomst bleek dat de knelpunten die de leesconsulenten ervaren vooral te maken hebben met hun positie van de leesconsulenten binnen de scholen.
Andere onderwerpen die tijdens de bijeenkomst werden besproken waren “Nieuw in de Toolkit”: “Informatievaardigheden met de Bibliotheek op school” en “Monitor, van resultaat naar doelen”. Na afloop van de bijeenkomst hadden de deelnemers een flink aantal tips verzameld voor de eigen schoolpraktijk.
Behoefte aan uitwisseling
Vorig jaar werd duidelijk dat de leesconsulenten behoefte hadden aan het uitwisselen van ervaringen rond het programma. Naar aanleiding daarvan is besloten tweejaarlijkse een bijeenkomst te houden. De volgende bijeenkomst voor leesconsulenten staat gepland op 31 oktober, dan in Almere.