Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Onder één dak!

2 maart 2015

Onder één dak!

2 maart 2015

PERSBERICHT
Op donderdag 5 maart is het zover: Kunst Centraal en Bibliotheek Service Centrum (BiSC) ondertekenen een contract voor gezamenlijke huisvesting op bedrijventerrein de Fruitveiling in Bunnik. Bij de feestelijke ondertekening zijn de gedeputeerde cultuur van de provincie Utrecht, Mariëtte Pennarts, en de burgemeester van Bunnik, Hans Martijn Ostendorp, aanwezig. Vanuit het gezamenlijke pand blijven de twee organisaties zich inzetten voor bevordering van cultuureducatie op basisscholen en een duurzame en innovatieve bibliotheekfunctie in de provincie Utrecht.

De samenwerking tussen BiSC en Kunst Centraal krijgt meteen ook een gezicht met ‘de voorleesstoel’. Deze stoel komt beschikbaar voor alle partijen waarmee de twee organisaties samenwerken. Zo zal de stoel bijvoorbeeld ingezet worden bij de voorleeswedstrijden die BiSC in de provincie organiseert. De stoel zal ook een rol spelen bij het Kinderboekenfeest van Kunst Centraal. De gedeputeerde zal na de ondertekening de voorleesstoel onthullen. De burgemeester van Bunnik onthult de logo’s van beide organisaties op de gevel van het pand.
Het Bibliotheek Service Centrum is nu gevestigd in Houten. Door samenvoeging met Kunst Centraal in één pand realiseren de organisaties efficiencywinst op hun huisvestinglasten. Daarmee creëren zij een solide basis voor de komende jaren. Op het terrein van leesbevordering en cultuureducatie, bibliotheek op school en mediawijsheid kunnen de twee provinciale organisaties elkaar versterken. Zo kunnen zij nog meer van betekenis zijn voor burgers, scholen, lokale culturele voorzieningen en gemeenten. De voorleesstoel is een eerste voorbeeld van deze samenwerking.
Kunst Centraal is de provinciale organisatie voor cultuureducatie. Zij begeleidt scholen in het basisonderwijs om cultuureducatie een structurele plek te geven. Via Kunst Centraal beleven kinderen van 4 tot en met 12 professionele kunst en hun lokale culturele omgeving en krijgen scholen die zich specifiek met kunst en cultuur willen profileren individuele begeleiding. BiSC is de provinciale serviceorganisatie voor alle bibliotheken in de provincie Utrecht. Samen met de bibliotheken beheert en ontwikkelt BiSC alle infrastructuur, systemen en processen die nodig zijn om alle burgers in de provincie toegang te bieden tot de hele provinciale collectie. Daarnaast ondersteunt zij bibliotheken bij de modernisering van de bedrijfsvoering en de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
www.kunstcentraal.nl
Mirjam de Heer (Kunst Centraal): 030 – 6595520 /mirjam.de.heer@kunstcentraal.nl
Marleen Laverman (BiSC): 030-6354676 / m.laverman@biscutrecht.nl
Mocht u aanwezig willen zijn tijdens de ondertekening dan kan dat uiteraard. We zouden het wel prettig vinden dit van tevoren te weten.