Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Ondersteuning aanvraag innovatiegelden 2018

13 februari 2018

Ondersteuning aanvraag innovatiegelden 2018

13 februari 2018

De KB stelt ook voor 2018 geld beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het openbare bibliotheeknetwerk. Deze subsidie is bedoeld om de innovatie in het openbaar bibliotheeknetwerk te bevorderen en te versterken. De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken en POI’s tot een maximum bedrag van € 20.000,- per aanvraag. BiSC denkt graag mee met bibliotheekorganisaties die een aanvraag in willen dienen.
Projecten die in aanmerking willen komen voor subsidie moeten nieuw en vernieuwend zijn. Dit houdt in dat ze zich in de idee- of experimenteerfase bevinden en nog nergens in het land eerder uitgevoerd. Ze moeten aantrekkelijk zijn voor bibliotheekorganisaties om uit te voeren, samenwerking najagen en de mogelijkheid hebben om binnen het bibliotheeknetwerk op te schalen. De projecten moeten verder aansluiten bij het beleid van de KB. De regeling staat open voor alle bibliotheken en POI’s die in 2016 en 2017 geen subsidie hebben ontvangen op grond van de Tijdelijke Subsidieregels Innovatiegelden. Meer informatie op de website van de KB.
Meer weten? Neem contact op met BiSC!
Terug naar de nieuwsbrief