Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Ongevraagde e-mails verzenden, mag dat wel?

Geplaatst: 28 juni 2021

Ongevraagde e-mails verzenden, mag dat wel?

Geplaatst: 28 juni 2021

Bibliotheken ontwikkelen nieuwe diensten voor hun klanten en willen deze natuurlijk onder de aandacht van het publiek brengen, bijvoorbeeld door het sturen van boodschappen via e-mailberichten. Er blijkt nogal wat verwarring te bestaan omtrent de vraag of dit ongevraagd toezenden van e-mailberichten wel is toegestaan. 
Commerciële, ideële of charitatieve doeleinden
Er zijn twee wetten van toepassing, namelijk de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Telecommunicatiewet verbiedt het ongevraagd toezenden van e-mailberichten indien de berichten een commercieel, ideëel of charitatief doel hebben. De zinsnede ‘ongevraagd’ betekent dat het toezenden alleen met toestemming van de gebruiker of abonnee mag plaatsvinden; ook wel ‘opt in’ genoemd. De toestemming moet expliciet worden gegeven en kan niet stilzwijgend plaatsvinden. Om die reden zien we op veel websites dat bezoekers een vakje kunnen aankruisen waarmee ze aangeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.
Serviceberichten
De wet spreekt over ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Dat betekent dat het ongevraagd toezenden van serviceberichten wel is toegestaan. Serviceberichten zijn bijvoorbeeld berichten over gewijzigde tarieven en openingstijden van de bibliotheek.
Uitzondering
Tot zover lijkt een en ander wel duidelijk. Echter, er geldt in de Telecommunicatiewet een belangrijke uitzondering op het verbod. Voorafgaande toestemming is niet nodig als de bibliotheek een e-mailadres heeft verkregen in het kader van de verkoop van een dienst. Een meerderjarige abonnee van de bibliotheek heeft een dienst gekocht en daarom kan een e-mailadres van de betreffende klant/abonnee worden gebruikt voor het ongevraagd toezenden van nieuwsbrieven. Dit geldt niet voor minderjarige klanten/abonnees omdat daar de toestemming van een ouder of verzorger nodig is.
Als je als bibliotheek van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, let dan nog wel op het volgende:

  • Maak de klant bij het verkrijgen van zijn/haar e-mailadressen in begrijpelijke taal duidelijk op welke wijze deze ‘verzet’ kan aantekenen als hij/zij e-mails gaat ontvangen (‘opt out’). Daarnaast moet deze mogelijkheid in ieder e-mailbericht worden geboden.
  • Geef op de website aan, bijvoorbeeld in de privacyverklaring, welk belang het verzenden van nieuwsbrieven dient en voor welk doel e-mailadressen worden verwerkt.

Voor alle overige bezoekers van de bibliotheek of website, die geen klantrelatie hebben, geldt ‘opt in’, oftewel: vooraf expliciete toestemming voor toezending van nieuwsbrieven.