Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Personeelsbezetting dBOS, schoolWISE

Geplaatst: 14 april 2015

Personeelsbezetting dBOS, schoolWISE

Geplaatst: 14 april 2015

Met ingang van 1 april is de bezetting op dBOS, schoolWISE en laaggeletterdheid veranderd. BiSC legt daarmee de focus op de implementatie van schoolWISE bij scholen en de provinciale rol rondom netwerken en kennisdeling op provinciaal en landelijk niveau. Dit sluit aan op de behoefte bij bibliotheken. De taken zijn per 1 april 2015 als volgt georganiseerd:
De ondersteuning en implementatie van schoolWise
Dit wordt uitgevoerd door een nieuwe projectleider ICT, Ruud de Rooij. Hij is op interim basis bij BiSC actief en zal later dit jaar worden opgevolgd door een nog te werven ICT projectleider in dienst van BiSC. Naast schoolWise zal hij ook betrokken zijn bij andere ICT projecten van BiSC, zoals het project Gebruikersinfrastructuur. Ruud is bereikbaar via: r.de.rooij@biscutrecht.nl
De ondersteuning van kennisdeling & netwerken rondom educatie & laaggeletterdheid
De ondersteuning bij kennisdeling en netwerken wordt uitgevoerd door Mieke van der Meij. Zij vervulde deze rol al rondom Boekstart en de Voorleeswedstrijd. Het gaat hierbij ook om ondersteuning bij subsidieregelingen/-aanvragen, business cases en communicatie en afstemming rondom opleidingen.
Mieke is bereikbaar via: m.van.der.meij@biscutrecht.nl
Advisering bij strategie & beleid dBOS:
Dit is maatwerk. Op basis van de vraag van bibliotheken wordt dit in overleg ingevuld, waar nodig met inzet van Bibliotheek Eemland en/of het landelijk uitvoeringsbureau dBOS van SPN. Contact hierover verloopt via Ronald Huizer.