Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Pilot Provinciale collectie VNF

16 juni 2015

Pilot Provinciale collectie VNF

16 juni 2015

Het Provinciaal collectieteam voert, in opdracht van BiSC, samen met vijf regiobibliotheken een pilot uit voor een interregionale collectie volwassenen non-fictie (VNF). Deze collectie rouleert tussen 24 kleine bibliotheekvestigingen. De achterliggende gedachte is dat de regiobibliotheken hun uitleentaak efficiënter kunnen uitvoeren,  door samen collecties te delen en op die manier ruimte te scheppen voor nieuwe diensten en producten.
Geautomatiseerd collectiebeheer
De pilot heeft een langere aanlooptijd gehad omdat het routesysteem waarop de collectie zou gaan draaien niet voldeed. In plaats daarvan is gekozen voor het nieuwe Bibliotheek Collectie Beheersysteem (BCB). BCB is ontwikkeld om geautomatiseerd collectiebeheer te doen en daardoor de collectiebeheersprocessen doelmatiger uit te voeren.
Ruimte voor opfrissen collectie
De pilot collectie is opgebouwd uit de bestaande collecties van de deelnemers. Deze zijn vooraf gesaneerd. Er zijn 2.000 nieuwe populaire non-fictie boeken aangeschaft voor de pilot, waaronder veel kookboeken, hobbyboeken en waar gebeurde boeken. Dit om de collectie op te frissen en aantrekkelijk te maken voor de klanten. Er zijn zoveel mogelijk unieke titels aangeschaft, om ervoor te zorgen dat de klanten regelmatig nieuwe titels vinden.
Rouleren komt op gang
Vanaf 13 april is het BCB systeem geactiveerd en zijn de boeken voorzichtig gaan rouleren. Het rouleren en saneren wordt verzorgd door medewerkers van de deelnemende regiobibliotheken. Anja Aerts en Marie-Bernadette Meulenbroek van het Provinciaal collectieteam ondersteunen de contactpersonen van de deelnemende bibliotheekvestigingen, o.a. door een wekelijkse mailing en het beantwoorden van vragen en oplossen van problemen. Verder finetunen van het systeem is nodig om het rouleren op peil te krijgen. Hieraan wordt in overleg met HKA gewerkt.
Pilot wordt eind 2015 afgesloten met een business case
Door de invoering van BCB in de pilot met de Provinciale collectie VNF is het doel tweeledig geworden: onderzoeken in hoeverre samenwerken d.m.v. het delen van collecties effectief is en ook in hoeverre het verder automatiseren en opschalen van collectiebeheer zinvol en wenselijk is voor de regiobibliotheken. Aan het eind van het jaar levert het Provinciaal collectieteam daarover een business case op.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Hanneke van Duin, teamleider collectie:h.van.duin@bibliotheekutrecht.nl