Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Regelingen Tel mee met Taal bekendgemaakt

Geplaatst: 13 mei 2016

Regelingen Tel mee met Taal bekendgemaakt

Geplaatst: 13 mei 2016

De stimuleringsregelingen voor de doorgaande lijn vanuit “Tel mee met Taal” 2016-2018
zijn voor dit jaar bekendgemaakt. Dit zijn regelingen voor de programma’s Boekstart. Onderstaand vindt u de regelingen op een rij. Ook is er een nieuwe regeling: de intensieve stimuleringsregeling.
BoekStart in de Kinderopvang (KO)
De stimuleringssubsidie BoekStart wordt voortgezet. De subsidievoorwaarden zijn hetzelfde als in 2015. De landelijk organisatie heeft geprobeerd tot een zo evenwichtig mogelijke verdeling te komen. Voor de provincie Utrecht betekent dit dat voor totaal twaalf locaties subsidie aangevraagd kan worden. De subsidie bedraagt € 2.410,- per locatie.
De Bibliotheek op school 2016-2017 Basisonderwijs (BO)
Voor het schooljaar 2016 – 2017 stelt Kunst van Lezen een Stimuleringsregeling voor de Bibliotheek op school (dBos) ter beschikking. Net als voorgaande jaren kunnen bibliotheken aanvragen via BiSC indienen. Voor het primair onderwijs is de regeling bedoeld voor maximaal  zeven scholen in de provincie Utrecht, verdeeld over maximaal drie basisbibliotheken per provincie. Per basisschool is € 2.900,- euro beschikbaar. Deze regeling wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet als voorgaande jaren.
De Bibliotheek op school Voorgezet Onderwijs (VO)
De stimuleringsregeling de Bibliotheek op school – VO/VMBO. Het accent van de landelijke regeling ligt ook dit schooljaar op het VMBO. Voor het voortgezet onderwijs is de regeling bedoeld voor maximaal twee scholen voor de provincie Utrecht. Het totale beschikbare bedrag per bibliotheek/vmbo school is € 3.290,-
Aanvragen voor bovenstaande regelingen moeten uiterlijk 30 mei 2016 bij BiSC binnen zijn.
Na het eerste halfjaar wordt gekeken hoeveel subsidie er is toegekend per provincie. Als dan blijkt dat er subsidiegeld over is, zal een herverdeling van het geld plaatsvinden.
Nieuwe Stimuleringregeling ‘Intensief’
Vanuit Tel mee met Taal komt een nieuwe stimuleringsregeling. Het doel van de nieuwe ‘intensieve’ stimuleringsregeling is vooral om te laten zien dat intensieve interventie en samenwerking de sleutel is tot succes. Van de scholen en meedoen wordt verwacht dat zij – op alle bouwstenen – minimaal de optimale inzet uitvoeren. Een van de instapcriteria is o.a. dat een meerjarencontract aanwezig is en dat al minimaal één schooljaar samengewerkt wordt o.b.v. een leesplan.
De resultaten worden nadrukkelijk gevolgd en onderzocht. Juist dat onderzoek moet gaan zorgen voor goede cijfers over de relatie tussen inzet en effect. Ieder POI kan drie kandidaten voor deze “Intensieve” Stimuleringsregeling voordragen. Kunst van Lezen selecteert in totaal twaalf scholen, die aan deze regeling kunnen meedoen.
Meer informatie
Voor meer informatie over beide regelingen kunt u terecht bij Mieke van der Meij,  m.van.der.meij@biscutrecht.nl. Zij kan u meer vertellen over de instapcriteria voor de nieuwe stimuleringsregeling. Wilt u in aanmerking komen voor de voortgezette stimuleringsregelingen? Dan vragen we u aan te geven voor welke regeling u in aanmerking wilt komen en voor hoeveel locaties u de regeling aanvraagt.