Sinds dit jaar beschikt de regiobibliotheek per gemeente over de rapportage Lezen in beeld vanuit de monitor van de Bibliotheek op school. Deze rapportage kan door de directie van de bibliotheek worden gebruikt in gesprekken met de gemeente over het belang van lezen op de taalontwikkeling van kinderen. De resultaten dragen bij aan beleidsvorming, -monitoring, -evaluatie en –verantwoording. Uw leescoördinatoren kunnen u hier meer over vertellen.

Voorbeeld leesplezier en ouderbetrokkenheid Zeist vs. landelijk

Regiocultuurcentrum Idea is in Zeist op 5 scholen actief met dBos. Er is onder andere ingezet op de monitor van dBos en het scholen van leerkrachten tot leescoördinatoren. Als we de 5 scholen in Zeist die hebben meegedaan met de monitor vergelijken met het landelijk gemiddelde, zien we dat zowel jongens als meisjes van deze scholen lezen duidelijk leuker vinden dan het landelijk gemiddelde. Dit positieve effect doet zich vooral voor in de bovenbouw. Deze scholen slagen er blijkbaar in het leesplezier langer vast te houden dan landelijk het geval is. Ook lezen de leerlingen thuis meer dan landelijk gemiddeld is. Zeist doet het dus zeker niet slecht.

Welke conclusie ten aanzien van ouderbetrokkenheid kunnen we trekken uit de vergelijking van deze grafieken? Wat kunnen we als bibliotheek of als gemeente er aan doen om nog betere resultaten te bereiken? Welke doelen stellen we ons dan? Doen alle scholen het even goed of zijn er verschillen? En hoe zit het met de rest van de scholen in Zeist? Wat heeft de gemeente er voor over om dit te weten?

Landelijk – Mijn moeder of vader leest mij thuis voor