Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Resultaten Pilot Plusabonnement

Geplaatst: 18 mei 2015

Resultaten Pilot Plusabonnement

Geplaatst: 18 mei 2015

Begin 2014 hebben de Bibliotheek Het Groene Hart en de Bibliotheek Lek & IJssel het Plusabonnement ingevoerd. Met het profijtbeginsel als uitgangspunt, was de belangrijkste doelstelling van het Plusabonnement om de inkomsten uit abonnementsgelden te verhogen. Gedurende het jaar heeft BiSC de (tussentijdse) resultaten zorgvuldig gemonitord. April 2015, ruim één jaar na invoering, heeft de eindevaluatie plaats gevonden.

Plusabonnement gebruikt door ruim 60% van de veellezers

Het Plusabonnement wordt door meer leden gebruikt dan bij de start werd verwacht. In de bibliotheken Het Groene Hart en Bibliotheek Lek & IJssel gebruikt ruim 60% van de leden met meer dan 80 uitleningen per jaar het Plusabonnement. Dat is bijna 20% hoger dan verwacht. Volgens de bibliotheken is dat zeer waarschijnlijk te danken aan de wijze waarop het Plusabonnement is ingevoerd, nl. via de zogenaamde ‘big bang methodiek’.
Financieel voordeel plusabonnement
Ook financieel kunnen we het Plusabonnement een (klein) succes noemen. In 2014 zorgt de invoering van het Plusabonnement ervoor dat de inkomsten uit abonnementen minder snel dalen, dan je als gevolg je van de daling van het aantal leden zou mogen verwachten. Voor 2015 is de prognose dat de verwachte daling van de abonnementsinkomsten nagenoeg volledig wordt gecompenseerd door de extra inkomsten uit het Plusabonnement.
Plusabonnement leidt niet tot ongewenst shopgedrag
We hebben ook vastgesteld dat de invoering van het Plusabonnement niet leidt tot shopgedrag (de zogenaamde sluiproute, oftewel lid worden in een andere regio, maar lenen in de ‘eigen’ bibliotheek), noch heeft de invoering van het Plusabonnement geleidt tot meer misbruik van jeugdabonnementen. Ruim één jaar na invoering kunnen we vaststellen dat de klant wel degelijk bereid is meer te betalen voor de dienstverlening van de bibliotheek.
Wil je de volledige evaluatie ontvangen? Of heb je interesse in het Plusabonnement? Neem contact op met Stefan de Bruin s.de.bruin@biscutrecht.nl