In de afgelopen weken zijn vanuit Kunst van Lezen enkele stimuleringsregelingen opengesteld. Het gaat om BoekStartCoach, de reguliere regeling BoekStart in de kinderopvang, de brede regeling BoekStart in de kinderopvang, de Stimuleringsregeling dBos PO 2020 en de Stimuleringsregeling dBos VO 2020.

Voor al deze stimuleringsregelingen geldt dat elke provincie per regeling een beperkt aantal aanvragen kan indienen. Deze dienen vóór 1 juli 2020 binnen te zijn.

Meer informatie over de voorwaarden en reglementen van de verschillende regelingen bij Mieke van der

Meij bij BiSC. M.van.der.meij@biscutrecht.nl

Terug naar de nieuwsbrief