Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Van lenersinfra naar gebruikersinfra

Geplaatst: 9 juni 2015

Van lenersinfra naar gebruikersinfra

Geplaatst: 9 juni 2015

Bibliotheken die een belangrijke rol willen spelen in het sociaal domein, mediawijsheid en laaggeletterdheid schieten te kort met de huidige ICT infrastructuur. Om de nieuwe functies en doelgroepen van de Bibliotheken wel te kunnen faciliteren is een nieuwe ICT infrastructuur nodig. Daarmee wordt het voor de Bibliotheek tevens mogelijk om een actieve rol in te nemen als het gaat om het “werven” en inzetten van vrijwilligers en het organiseren van communities.
De huidige landelijke infrastructuur voorziet niet in lokale klantrelatiemanagement-oplossingen, daarom zal dit provinciaal worden opgepakt. Indien nodig wordt de nieuwe infrastructuur gekoppeld aan landelijke oplossingen, zoals bijvoorbeeld het Landelijke DataWarehouse.
Om de nieuwe gebruikersinfrastructuur in zijn geheel vorm te geven is het opgedeeld in een aantal deelprojecten welke in 2015 worden gestart en waar de Bibliotheek met regelmaat over op de hoogte zal worden gebracht en gehouden. Deze deelprojecten zijn o.a:

  • Infra voor digitale klantrelaties (marketing module);
  • Vrienden van propositie (donateurs);
  • SchoolWise (de techniek “onder” dBos);
  • Integratie landelijke infra – lokale ILS.

In de volgende nieuwsbrieven worden de afzonderlijke onderdelen nader belicht.