Op 13 april waren Bibliotheken, provincie Utrecht, POI’s, Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibiliotheek (KB) bij elkaar om de ontwikkelingen rond effectmeting met elkaar te delen. Tijdens de bijeenkomst gaf Marjolein Oomes van de KB een update van de werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengst. Een van de onderwerpen waarmee deze werkgroep zich bezighoudt is het ontwikkelen van een scholingsaanbod rond de effectmeting.

Edwin van der Zalm (VOB) gaf vervolgens een stand van zaken over de voortgang van het proeftuinproject Meervoudige Verantwoording, waarin ook een aantal Utrechtse Bibliotheken participeren. Tot slot ging Ronald Huizer van BiSC in op de ondersteuning die Bibliotheken van BiSC kunnen ontvangen, zowel op het gebied van inrichting als instrumentarium voor het meten van effecten.

Rol BiSC
In 2016 organiseerde BiSC een startbijeenkomst voor bibliotheekdirecteuren in de provincie Utrecht om de kansen en mogelijkheden van een gezamenlijke effectmeting te onderzoeken. De vraag welke maatschappelijke effecten de inspanningen van bibliotheekorganisaties hebben, staat hierbij centraal. Ook neemt BiSC deel aan de landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Effecten en zijn we binnen het verband van POI’s (Samenwerkende POI’s Nederland) kartrekker op het thema Effectmeting.

Meer informatie en presentaties
Voor meer informatie over het thema Effectmeting kunt u contact opnemen met Ronald Huizer r.huizer@biscutrecht.nl. De presentaties van de bijeenkomst zijn te downloaden via deze link.