Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Informatiediensten aangedreven door G!DS
WegWijzer presenteert zich aan gemeentebestuurders

Geplaatst: 30 april 2018

Informatiediensten aangedreven door G!DS
WegWijzer presenteert zich aan gemeentebestuurders

Geplaatst: 30 april 2018

Op 11 april ging in Utrecht WegWijzer van start. WegWijzer is een nieuwe propositie van de bibliotheken voor gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. Het zijn informatiediensten die zich mede baseren op de omvangrijke database G!DS.
Bibliotheken zijn het Warenhuis van kennis en informatie, de Werkplaats van de 21e eeuw en de wegwijzer in het alsmaar uitdijende informatielandschap. Zij zorgen voor actuele, complete en betrouwbare informatie over onderwerpen van maatschappelijk belang, zoals zorg, gezondheid, veiligheid, milieu en recreatie. Deze drie functies vormen de uitwerking van de Maatschappelijke Bibliotheek.
Markttaken
Voor de derde functie namen Rijnbrink, Cubiss en BiSC namens SPN de markttaken voor G!DS over van de KB. Wij schreven hierover al in onze vorige nieuwsbrief. Daartoe werd afgetrapt tijdens de informatiebijeenkomst voor nieuwe raadsleden en bestuurders in de provincie Utrecht op 11 april. Daar presenteerde zich WegWijzer als actuele, complete en betrouwbare informatie voor de lokale gemeenschap. Deze presentatie werd positief ontvangen. De bijeenkomst werd goed bezocht door bestuurders en raads- en commissieleden en met vele van hen zijn gesprekken gevoerd en voorbeelden toegelicht. Over wat WegWijzer samen met de bibliotheek voor gemeenten kan betekenen in de informatievoorziening over zorg, werk, welzijn, cultuur en recreatie. Ook gedeputeerde Mariëtte Pennarts liet zich informeren over deze dienstverlening en was enthousiast.
Knooppunt
In samenwerking met scholen, vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstellingen, winkeliersverenigingen en initiatieven van burgers functioneert de bibliotheek als een knooppunt voor de realisatie van maatschappelijke doelen. Ter ondersteuning van deze functies is er nu dus WegWijzer: informatiediensten van de bibliotheken. WegWijzer is er voor de ontsluiting en vindbaarheid van digitale informatie over alle maatschappelijke activiteiten en organisaties binnen gemeenten. WegWijzer beschikt daartoe over G!DS: de database van de openbare bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheken werken dagelijks met vele partners, die ook zelf informatie verzamelen, zoals toeristische en culturele organisaties, onderwijsorganisaties en zorginstellingen. Gezamenlijk zijn wij al jaren bezig met het vullen en bijhouden van G!DS. En daar plukken gemeenten de vruchten van!
Wat doet WegWijzer?
• WegWijzer bundelt content op het terrein van zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie
• WegWijzer realiseert digitale loketten voor gemeenten
• WegWijzer richt zich op het ontwikkelen van publieks- en professionalsportalen met een sociale kaart
Meer informatie over WegWijzer: info@wegwijzerplatform.nl of 06 20 03 49 66
Terug naar de nieuwsbrief