Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

De Bibliotheek op school

9 juni 2015

De Bibliotheek op school

9 juni 2015

De Bibliotheek op school (dBos) betekent samenwerken aan de verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs.
BiSC zorgt onder meer voor kennisuitwisseling tussen landelijke organisaties en lokale bibliotheken.
In aansluiting op de behoeften van bibliotheken, en in co-schap met Bibliotheek Eemland ontwikkelt BiSC het aanbod.
Mijlpalen:

  • dBOS monitor laat zien dat dBos positief bijdraagt aan de leesmotivatie en taalontwikkeling van leerlingen
  • in samenwerking met Stichting SPN is een rekenmodel ontwikkelt dat investerings- en exploitatiekosten van dBos programma’s (PO, VO en Boekstart) inzichtelijk maakt

Vragen over de Bibliotheek op school? Neem contact op met Mieke van der Meij.