Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

De Bibliotheek op school PO

Geplaatst: 28 september 2017

De Bibliotheek op school PO

Geplaatst: 28 september 2017

De Brochure Meer lezen, beter in taal was de eerste in een lijn van brochures van Kunst van Lezen waarmee bibliotheken betrokken gemeenten en instellingen kunnen overtuigen van het belang van lezen. Omdat de laatste uitgave uit 2014 stamde, is besloten een nieuwe versie te publiceren waarin recent onderzoek is meegenomen door expert Kees Broekhof van Sardes.
Als vervolg op beleidsnotitie Ouders betrekken bij lezen is nu het rapport Leesbevordering in gezinnen met weinig leescultuur verschenen. Dit rapport geeft zicht op de mogelijkheden van preventie van laaggeletterdheid door middel van interventies gericht op het stimuleren van family literacy in het algemeen en (voor)leesstimulering thuis in het bijzonder. Het rapport omvat vier delen die ook afzonderlijk te lezen zijn.