Onderzoek toont aan dat er nog een belangrijke uitdaging ligt in het verbeteren van de digitale geletterdheid van jongeren. Dat geldt voor het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en strategie en het zorgen voor structurele aandacht binnen het curriculum in het voortgezet onderwijs.
Ook het hoger onderwijs constateert dat de digitale informatievaardigheden van (eerstejaars) studenten sterk voor verbetering vatbaar zijn. Daarom bieden steeds meer bibliotheken van hogescholen en universiteiten hun studenten zelfstudiemateriaal en trainingen aan op het gebied van digitale geletterdheid en academische vaardigheden.
Het project Digitale geletterdheid in het VO heeft als doel de competenties van docenten die toekomstige studenten te begeleiden te versterken.
In dit project werken we samen met de Universiteitsbibliotheek Utrecht en Bibliotheek Z-O-U-T om deze doelstelling te behalen.
Het Revius Lyceum in Doorn is een belangrijke samenwerkingspartner van Bibliotheek Z-O-U-T en ook deelnemer aan dit project. Z-O-U-T is opdrachtgever.