Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Een greep…

Geplaatst: 24 januari 2022

Een greep…

Geplaatst: 24 januari 2022

Experimenten

Naast de expertisenetwerken gaan we verschillende experimenten met elkaar aan, gericht op innovatie van de bibliotheek. Zo bieden we voor het jonge kind de volgende pilots aan:

  • De BoekStart-trommel voor peuters van 2-3 jaar met laagtaalvaardige ouders;
  • Boekenpret 2.0 voor kleuters en meertalige ouders.

De Gezinsaanpak staat nog steeds centraal en we zoeken nog naar een bibliotheek die het concept van de Taalvriendelijke bibliotheek wil uitproberen, om zo anderstaligen zich thuis te laten voelen.

Creatief met taal

Met Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht verdiepen we de samenwerking binnen het project Creatief met taal gericht op de jeugd. Hiervoor worden alle consulenten in maart uitgenodigd.

Digitale geletterdheid…

Ook Digitale geletterdheid heeft onze aandacht, zowel als doorgaande lijn voor po en vo als voor volwassenen die wat minder makkelijk meekomen. Voor deze laatste groep is in elke bibliotheek nu een Informatiepunt Digitale Overheid geopend. Dit brengt andere accenten aan in de dienstverlening van de bibliotheek. Daarom bieden we komend jaar deskundigheidsbevordering aan op het gebied van privacy, (warm) doorverwijzen, en weerbaarheid, ofwel ‘het nieuwe klantgesprek’. Ook gaan we aan de slag met gezondheidsvaardigheden, digitale zorg (Digivitaler) en samenwerking met huisartsenkoepels. Een aantal Utrechtse bibliotheken is hier al mee gestart.

…en gecijferdheid

(Digitale) geletterdheid gaat ook over gecijferdheid. Je komt immers de hele dag door cijfers tegen. Dit is ook een onderwerp dat we verder met elkaar willen verkennen om te kijken wat we hiermee kunnen richting de burger.

Samenwerken in een netwerk

Tot slot leggen we komend jaar een accent op het belang van goede samenwerking, bijvoorbeeld binnen een Taalnetwerk. Om als bibliotheek een goede samenwerkingspartner te zijn binnen het sociaal domein, bieden wij vanuit het werkplan een nieuw traject aan: Samenwerken in een netwerk, voor taalhuiscoördinatoren en managers/specialisten basisvaardigheden.

Bovenstaande is slechts een greep uit wat er allemaal nog komen gaat. Graag tot een volgende keer dus!

Kirsten Sinke

Projectleider Educatie en Basisvaardigheden BISC

k.sinke@cubiss.nl, T 0681811430

Terug naar artikel